Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”Högskoleverkets slutsats om vår juristutbildning riskerar att vinna (o)laga kraft hos arbetsgivarna”

”Juridik är inte hjärtkirurgi – behåll nämndemännen”

”Fredrik Wersäll utnyttjar frågan om jäv för att skjuta systemet med nämndemän i sank”

”Mina punkter var inte något debattinlägg utan en vedertagen förklaring av hur rättssystemet fungerar”

”Varför ska advokaten ta instruktioner från någon som inte tillerkänns självbestämmanderätt?”

”Allt du säger kan fritt säljas till medierna” – om mutbrott och etiska regler för poliser och jurister

”Borde inte Mårten Schultz vara mer intresserad av fakta och juridik än av dessa trivialiteter”

Mårten Schultz har läst Quick-boken: ”Jag är fortfarande inte övertygad om att det har gått fel”

”Fördel: åklagaren – obalansen mellan parterna förstärktes genom benäget bistånd av tingsrätten”

”Att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser är som att sminka en muräna – grundproblemet är komplext”

”Jag efterlyser en kontrollinstans som får kritisera undermåliga barnavårdsutredningar”

”Quickfallen är skörden av statens sådd – årtionden av besparingar på rättsväsendet”

”Avgå, Göran Lambertz!”

”Domstolarna måste utbildas om sociala medier som bevismedel”

”Högsta domstolen borde ta upp fler fall som gäller tidsbestämning av livstidsstraff”

”I 98 fall har HD underkänt hovrätternas beslut att inte bevilja prövningstillstånd”

Ne bis in idem: ”HD:s avgörande torde kunna förpassas till juridikens mörkaste skamvrå”

Mårten Schultz: ”Jag tror ingenting alls, Björn Hurtig… Jag gjorde mig omaket att ta reda på fakta”

”Hörsägen som stödbevisning i sexualbrottmål accepteras inte i många andra rättssystem”

”Påtvingade digitala förundersökningsprotokoll strider mot lagen”