Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Statsimmunitet hindrar utmätning — Kazakstan slipper miljardbetalning

Utmätning på 500 miljoner US-dollar stoppas av hovrätten

Långa straff i ”Black Axe-målet” – en person frias helt

Smugglade knark för över 100 miljoner till Sverige

Köpte traktor med fel – ersätts för reparation på nära 100 000

Varningslampa började lysa på vägen hem

Rätt beakta tidigare Swishpengar i senare biståndsberäkning

Kan inte liknas vid otillåten kvittning

Nekades sjukersättning för utmattningssyndrom

"Inte tillräckligt preciserat"

Wilmas mördare döms till livstids fängelse

Flera försvårande omständigheter enligt tingsrätten

Familjer tvingas flytta – trots Barnkonventionen

Barnkonventionen inte skäl att frångå praxis

Dröjde tre år mellan delgivning och tingsrättsdom i narkotikamål

Nu ändrar hovrätten straffet från fängelse till villkorlig dom

Bahnhof har inte begått avtalsbrott – domen står fast

Kundtjänsten blev sysslolöst och utan ersättning

Goyada stämmer upplevelseföretaget Greatdays

Goyada har betalat en fordran som varit till nackdel för borgenärerna

EU-regler stoppar nationell beskattning av kommittéledamot

Beskattning av kommiittéledamöters kostnadsersättning är inte tillåten

Kinaambassadör frikänns från egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

Inte bevisat att två personer företrädde kinesiska statens intressen

Taxiförare får tillbaka legitimation efter sexköp

Inte proportionerligt anser kammarrätten

Oenig hovrätt upphäver utvisning för grovt narkotikabrott

Risk för tortyr

Hovrätten: Åldringar har rätt till kränkningsersättning efter stöld

Nekades ersättning i tingsrätten

HD: Grovt vapenbrott inneha pistol vid narkotikaförsäljning

Anses vara av särskilt farlig art