Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Bussbolag diskriminerade rullstolsburen – okunnighet friar inte

Hovrätten river upp tingsrättens friande dom

NMR-medlem i pågående tvist om vapentillstånd dömd för hot

Målet återvisas till Polismyndigheten

Kroppsvisitation var ringa tjänstefel – polisman frias från åtal

Bestämmelserna kan vara svåra att tillämpa

Rätt höja Spotifyinvesterares inkomst med 44 miljoner

Avyttring var förutsättning för utdelning

Socialens överraskningsbesök – jämförligt med husrannsakan

Socialnämnden får JO-kritik

HD efterlyser praxis kring utländskt påföljdsbeslut

"Av vikt för rättstillämpningen"

Tvingas flytta från hyresrätt efter att ha köpt bostadsrätt

Anses inte vara permanentbostad

Stal text från bloggkombattant – döms att betala 100 kronor

Kvinna kopierade text från en mans hemsida

Stora brister i arbetet med sexuella övergrepp mot barn på nätet

Riksrevisionen har granskat Polisen

Hundratals anmälningar om bedrägerier med korttidsstödet

Polis ville ha rabatt på SJ – döms för mutbrott

Döms att betala dagsböter samt förlorar sannolikt sin anställning

Polisen prejade sprillans ny Porsche – slipper betala för skadorna

Prejningen försvarlig

Nekas mobil på SiS-hem – risk för för fritagning

Proportionerlig åtgärd enligt domstolen

HD höjer anhörigersättningar efter olycka i ”chicken race”

Föräldrar till skadad får 50 000 var

Rätt till sjukpenning – trots retroaktiv medicinsk bedömning

River upp Förvaltningsrättens dom

Efter friande domen – Karl Hedin får tillbaka sina vapen

Inte sannolikt att tillståndet återkallas vid slutlig prövning