Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Polisen spelade in möte mellan misstänkt och försvarare

Kritiseras av JO - strider mot rättegångsbalken

Nigerias ambassad inte skyddad av immunitet i arbetstvist

Tidigare anställd kan kräva uppsägningslön

Regeringen: Fler brott där barn är misstänkta ska prövas i domstol

Ny utredning tillsatt - som en del i Regeringens 34-punktsprogram

Kommunalråd bröt mot efterforskningsförbudet

Får kritik av JO

Läkarutlåtande tillräckligt för att omhänderta vapen

HFD ger polisen rätt - men ett justitieråd skiljaktigt

Socialtjänsten får inte ställa krav på drogtester för ungdomstjänst

Är ett kroppsligt ingrepp

Hotellkedja tvingas ersätta restaurangmusik

Musik i serveringsutrymmen särskilt ersättningspliktig

HFD godkänner Prins som förnamn på pojke – rätten oenig

”Kungahusets medlemmar kända i samhället”

”Förvirrat och obegripligt” ombud solidariskt betalningsansvarig

Försvarade sig med att hon saknade juridiska kunskaper

Mor vann ägandestrid om hund mot dotter

Dottern tog med sig hunden till skyddat boende

Får tillbaka vapentillstånd – trots att han förvarat annans vapen

Ansågs olämplig att inneha vapen - beslutet upphävs

Inget skadestånd till 81-åring för placering i ungdomshem

Familjehemsföräldrar får vårdnad – mamma räcker inte till

”Förbudet mot surrogatfödslar är politisk posörkonst”

KRÖNIKA - av Jan Kallberg, jur.kand. och fil.dr. verksam i USA

Föräldrar vinner mot Skatteverket – sonen får heta PG i förnamn

Kan inte väcka anstöt eller obehag för den som bär namnet

”Ett verktyg för tidig varning – och förebyggande företagsrekonstruktioner”

KOMMENTAR – av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet, gästprofessor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och föreståndare för Akademien för Insolvensrätt