Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

SL:s miljonavgift för kroppskameror sänks – IMY tillämpade fel artikel

Identifiera plankare med kameror inte motiverat

Erbjöd inte mat kvällstid – serveringstillstånd återkallas

Hade kännedom om kravet

Båtförare frias – inte dåligt sjömanskap när båtar skadades

Måste betala miljösanktionsavgift för ”tatueringsambulans”

Bedrivit anmälningspliktig verksamhet

Inte jäv i vargjaktsmål – samma rådman dömde efter återförvisning

Olika frågor aktualiserats

Omedelbar försäljning av omhändertagna hundar stoppas

Frias i hovrätten – innehav av startrevolver inte straffbart

Uppfyller inte kraven för tårgasanordning

Får höjd sjukpenninggrundande inkomst trots kort heltidsanställning

Gick på föräldraledighet efter två månader

Filmning i säkerhetskontrollen på Arlanda var inget brott

Skulle trycka bort FaceTime-samtal

Narkotikadömds guldkedja och Rolex splittrar hovrätten

Men förverkas i slutändan

Finansbolag avbröt rekrytering – efter besked om graviditet

DO kräver att bolaget ska betala ersättning

HFD klargör fråga om sjukpenninggrundande inkomst

Undantag inte i strid med lag

Trädfällare vitsordade yrkande – skadestånd ökar med 4,25 miljoner

31 träd fälldes

Hovrätten: Halv miljon till sambo var gåvor – inte lån

Dödsboet lyckas inte bevisa lån

”Idag ses juristfunktionen alltmer som ett affärsområde”

Microsofts svenska toppjurist om affärsjuristernas nya roll, EU-lagstiftningen på IT-området - och om mötesrum fulla med män...

Påhittat bud drev upp försäljningspriset – mäklare varnas

Vilseledde köparen