Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Storslam för Morgan Stanley i fondutmärkelser

Fyra utmärkelser delas ut i dag – hälften till Morgan Stanley

Christer Johansson avgår som CFO för Hoist Finance

Efter elva år i bolaget

Utmanande år för Öresund som presterade sämre än börsen

Föreslår utdelning om 6 kronor per aktie

300 miljoner i sanktionsavgift för Nasdaq clearing

Tvingades ta pengar ur obeståndsfonden

Goldman kapar ersättningar för toppchefer efter korruptionsskandal

Ersättningar om totalt 1,4 miljarder kronor betalas tillbaka

SEB föreslår utdelning – bättre resultat under Q4

Föreslår en utdelning om 4,10 kronor per aktie

Inte bevisat att advokat instruerat vittnen i brottmål

Åklagarens anmälan föranleder ingen åtgärd

Säkerhetsbolag kräver skadestånd från KTH

Hänvisar till skada efter otillåten direktupphandling

Creades levererar det starkaste resultatet i bolagets historia

En avkastning om hela 82 procent

2020 var ett rekordår för EQT – höjer utdelningen

AUM växte med 46 procent till 52,5 miljarder euro

Insynsperson får betala sanktionsavgift efter sen anmälan av transaktion

Transaktion med kapitalandelsbevis i Scandinavian Credit Fund I

EQT slås samman med Exeter Property Group – 15,5 miljarder investeras

En fastighetsinvesterare med mer än 10 miljarder dollar i förvaltat kapital

Hästar var nödvändig tillgång i hovskoverksamhet

Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom

Finansutskottet kräver översyn av permitteringsreglerna

Januaripartierna reserverar sig

Staten tvingas betala ränta till pensionär – pengar dröjde från Kronofogden

Kronofogdens betalningsdröjsmål olagligt

Ernstberger kräver partsinsyn – vill få ett beslut från hovrätten

Hänvisar till Pensionsmyndighetens gedigna utredning som "undanhålls"