Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Tullverket vill att företagen gör sig redo för en Brexit i november

"Bör säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns på plats"

”Ett centralt insolvensregister – lovvärt och högst relevant”

KOMMENTAR – av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet, gästprofessor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och föreståndare för Akademien för Insolvensrätt

Penningtvätt ska försvåras med skarpare tillsyn från FI

Lovar 10 extra miljoner i tillskott

HFD: AFA:s kapitalförvaltning undantas inte från skatteplikt

HD ska pröva påföljden för grova ekobrott

”Kommunala tjänstemän – arbetsgivare eller bara anställda?”

DEBATT - av Arne Grip rättssociolog, f.d. universitetslektor vid Linköpings universitet

”Rapporteringsplikt för inhemska skattearrangemang – inte unikt för Sverige”

DEBATT – av Peter Sundgren, skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden, WITS

Reinfeldts skatteuppgifter belagda med sekretess

Dagstidning nekas ta del av uppgifterna

Ensamrätt på utfärdande av id-handlingar innebär ”stort ansvar”

Konkurrensverket efterfrågar analys från regeringen

Fler än någonsin söker skuldsanering

"Det är bra att fler nu tar steget att ansöka"

Högsta domstolen prövar mål om grovt bokföringsbrott

Ska pröva huvudsaksrekvisitet

Utländska investeringar ska granskas med nytt system

Myndigheter utnyttjas av kriminella för penningtvätt

Får inte lagligen neka personer att betala med kontanter

Nu ska juristerna betygsättas – ”som TripAdvisor för jurister”

Ska skapa sund konkurrens i juristbranschen

Arbetslösheten ökar – för första gången på flera år

Svagare konjunkturläge förklaring

HD river upp konkursbeslut efter att kvinna bevisat sin solvens

Omräkning av preliminärskatt ändrade solvensen