Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Bonava genomför besparingsåtgärder – 400 tjänster berörs

De totala besparingarna kommer att uppgå till en miljard kronor

Postnords vice vd lämnar posten efter fyra år

Vice vd för koncernen, chef för Postnord International och chef för Postnord Danmark

EKN: Rekordhög efterfrågan på exportkreditgarantier

Garanterade export till ett värde av 73,1 miljarder kronor mellan januari och augusti

FI granskar Coelis hantering av intressekonflikter

Har Coeli efterlevt tillämpliga regler om identifiering och hantering av intressekonflikter?

K-Fastigheter genomför riktad nyemission och tillförs 331 miljoner kronor

Myndighetskonsult döms för bokföringsbrott – får näringsförbud

Han meddelas näringsförbud i tre år

Annonserade inte avtal om idrottshall – kommun hotas av 3,2 miljoner i böter

Konkurrensverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Karlstad

Lifco förvärvar tyskt bolag med 383 miljoner i omsättning

Konsolidering klart fjärde kvartalet 2023

Hoist Finance har emitterat obligationer om 600 miljoner

Likviden kommer användas för allmänna företagsändamål

Getinge ingår förlikning med Trygg-Hansa Försäkring och If Skadeförsäkring

Förlikningsbeloppet uppgår till totalt 450 miljoner kronor

Hon är Bolagsverkets nya generaldirektör

Regeringen har utsett Inga Otmalm till ny generaldirektör för Bolagsverket

103 853 företag har hittills delat på 16,5 miljarder i elstöd

109 aktörer har fått maxbeloppet på 20 miljoner kronor

Advokat frias från misstankar om upprepade bokföringsbrott

Bokföringsbrotten bedömdes som ringa

Vräkningarna ökar – allt fler barn berörs

Totalt berördes 345 barn

Regeringen: Digitala brevlådor ska få ersättning för sina tjänster

Ingen skillnad ska göras mellan digital och traditionell post

SBB säljer sjukhusfastighet för nära 3 miljarder kronor

Försäljningen sker cirka 10 procent under bokfört värde
Annons
Annons