Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”Riksdagen har inte avsatt tillräckliga medel för att upprätthålla rättsstatliga förhållanden vid JO”

”Det borde stå klart för alla jurister att det som Lambertz försöker föra fram är en icke-fråga”

”HFD:s senaste avgörande om dubbelbestraffning vid skönstaxering är svårt att förstå”

”Nämndemannens kommentarer väcker den stora rättsstatsfrågan om domares personliga åsikter”

”Göran Lambertz uttalande är mycket provocerande – men han måste ha rätt att försvara sig”

”Hög tid för en svensk konstitutionsdomstol – oppositionens klåfingrighet strider mot lagen”

”Fler åtal för förtal på internet riskerar att bygga Potemkinkulisser med integriteten som motiv”

”Tre män och en väldigt dålig idé – polisreformen på väg in i en återvändsgränd?”

”Svårt för en advokat att övertyga rätten om att jorden är rund i en krets som tror att den är platt”

”Oskuldspresumtionen gör det ohemult att påstå annat än att Sture Bergwall är oskyldig”

”Regeringens förslag urholkar både näringsrätten och grundläggande värden som äganderätten”

”De afghanska tolkarna måste få stanna i Sverige – Sverige bryter mot Europakonventionen”

”Kritiken mot Lambertz har fått konstitutionella proportioner – var rädd om kärringen mot strömmen”

”Lambertz är den nyttigaste juristen Sverige haft – men hans intåg i Quickdebatten är olyckligt”

”Polisen har all makt att återkalla de godtyckliga fakturorna och bespara sig själv fler scener…”

”Alltså: dags att läxa upp de frifräsande domarna i HD – de har ju retat upp våra blå makthavare…”

”Befängt att tro att affärsjuristerna vill åt uppdragen som offentlig försvarare”

”Det är tydligt att rättsläget gällande ne bis in idem är långt ifrån klargjort”

”Åklagaren kan tillämpa hatbrottslagen på rom-registren – tillräckligt att ett motiv är etniskt”

”Idag inför riksdagen spansk sekretess hos svenska myndigheter – dessutom med ett luddigt rekvisit”