Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”Därför har en stor grupp oppositionella domare trotsat HD – lös problemet med ne bis in idem!”

”Kriminalvården förstår att detta upplevs som orättvist – men vi måste tillämpa lagen lika för alla”

”Polisnotorna urholkar idrottsklubbarnas ekonomi och polisens förtroende – vad gör Beatrice Ask?”

”Kriminalvården anser att 3,5 års fängelse i Finland motsvarar 4,5 år i Sverige – HFD prövar frågan”

”Varför kan inte Julian Assange förhöras i London när en hel svensk domstol åker till Rwanda?”

”Vad Madeleine Leijonhufvud har för sakskäl att skriva om Brottsbalkskommentaren är höljt i dunkel”

”Trots lagen så har Socialstyrelsen inte presenterat någon haveriutredning om mördade kvinnor”

”En rätt för Kungen att själv väcka åtal går inte att förena med de särskilda reglerna för högmålsbrott”

”Hur skulle då hovrätten kunna avgöra om prostitutionen varit frivillig – lagen är en fars!”

”Skatteverket har advokatbyråerna på kornet – det kan kanske få advokater att ta betalt för sina byråer”

”Väsentlig skatteförmån – vad är det?”

”Ny europeisk köplag – en flaskhals mindre för den gränsöverskridande handeln inom EU”

”Neutrala cigarettpaket gynnar den organiserade brottsligheten – vart är varumärkesrätten på väg?”

”Högskoleverkets slutsats om vår juristutbildning riskerar att vinna (o)laga kraft hos arbetsgivarna”

”Juridik är inte hjärtkirurgi – behåll nämndemännen”

”Fredrik Wersäll utnyttjar frågan om jäv för att skjuta systemet med nämndemän i sank”

”Mina punkter var inte något debattinlägg utan en vedertagen förklaring av hur rättssystemet fungerar”

”Varför ska advokaten ta instruktioner från någon som inte tillerkänns självbestämmanderätt?”

”Allt du säger kan fritt säljas till medierna” – om mutbrott och etiska regler för poliser och jurister

”Borde inte Mårten Schultz vara mer intresserad av fakta och juridik än av dessa trivialiteter”