Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Multikompetenta team kunde ha motverkat fördubblingen av vårdnadstvisterna”

Debatt
Publicerad: 2019-09-06 08:26

DEBATT – av Anders Fors, vice ordförande föreningen PappaBarn

År 2006 genomfördes en reform av föräldrabalken, bland annat med målen att stärka barnperspektivet och minska antalet vårdnadstvister. Efter reformen har antalet vårdnadstvister istället fördubblats.

Före reformen var det cirka 3 000 vårdnadstvister per år i tingsrätterna, nu är den siffran cirka 6 000 per år. I dag döms det oftare till enskild vårdnad vilket i sig innebär att fler barn förlorar kontakten med en fullgod förälder.

PappaBarn anser att barnperspektivet i realiteten har försvagats. Utveckling har alltså gått åt helt fel håll.

Fler barn dras in i långa och multipla vårdnadstvister där de blir en förälders verktyg mot den andra, fler barn påverkas av ena föräldern att ta avstånd från den andra föräldern. Barnen är de största förlorarna. Detta är dessutom en stor belastning för hela samhället. Både på kort och lång sikt.

Erfarenheten visar att barn som tvingas genomlida vårdnadstvister löper stor risk att få problem i skolan, drabbas av bristande självkänsla, depressioner, relationsproblem, psykisk ohälsa, tillitsproblem och drogmissbruk.

Det finns ingen tillgänglig statistik som visar vad alla vårdnadstvister årligen kostar samhället. Bland annat i form av kostnader för föräldrarnas juridiska ombud, personal och lokaler i domstolar, socialtjänst och psykiatri samt den belastning som vårdnadstvisterna utgör på övriga myndigheter. PappaBarn är övertygade om att kostnaden är mycket stort. 

I många fall är kostnaden helt onödig och skulle kunna undvikas om vi hade ett system som hanterar dessa tvister, på ett för barnen, bästa sätt. Det kan ske genom en kraftfull och tidig hjälp till föräldrarna, så de kan lösa sin konflikt.

För att det skall lyckas behövs multikompetenta team. Förslagsvis beståendes av bland annat psykologer, socionomer, skola, läkare och beteendevetare. Inte som idag, då det i de allra flesta fallen bara är socialtjänsten som hanterar tvisterna.

År 2014 beslutade regeringen att en utredning av den misslyckade reformen från år 2006 skulle genomföras. Utredaren kom i februari 2017 med sitt betänkande (SOU 2017:6, Se barnet!) och föreslog där att en ny reform skulle införas den 1 juli 2018.

PappaBarn har i sitt remissyttrande våren 2017, liksom flera andra tunga remissinstanser, allvarliga invändningar mot vissa delar av betänkandet. Men vad hände sedan?

PappaBarn är i kontakt med Regeringskansliet för att försöka få svar på den frågan, utan att lyckas få något konkret svar. Det svar vi får är att betänkandet bereds av Regeringskansliet. Vi anser att det är ett icke-svar och inte gott nog.

PappaBarn tycker att Regeringen agerar ansvarslöst och nonchalant mot alla drabbade barn och alla deras när och kära som påverkas mycket negativt av vårdnadstvister.

Det är nu dags att Regeringen agerar och ser till att en proposition omgående presenteras så färre barn i Sverige slipper uppleva en svår och påfrestande uppväxt med alla dess negativa konsekvenser.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se