Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

”Traditionens makt inom skatterättsforskningen hämmar utvecklingen av EU”

DEBATT - av av Björn Forssén, advokat och juris doktor

”Skatteverket måste agera – fusk med folkbokföring ger olagliga fördelar”

DEBATT – Per-Ola Larsson, f.d. folkbokföringschef i Stockholm och avdelningsdirektör vid Skatteverket

”Hoten mot försvarsadvokaterna kräver ny lagstiftning”

DEBATT - av juriststudenten Rebecka Hård af Segerstad

”Hur korrupt är Sverige -egentligen?”

DEBATT – av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

”Polisen utnyttjar de ’utsatta områdena’ för egna syften”

DEBATT - av Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis

”Detta är mer orimligt än att vi advokater skulle få välja domare”

DEBATT - av Martin Orler, advokat Juristhuset

”Osanna fakturor – HFD får inte bli tummelplats för särintressen”

REPLIK/DEBATT - av Rolf Granath, f.d. skatteombud hos Skatteverket

”Skatteavtal med Portugal inte alls likt Sveriges avtal med andra länder”

DEBATT - av Håkan Sidenvall, civilingenjör, f.d. privatanställd, numera pensionär

”EU:s inre marknad i all ära – men miljöskyddet för framtida generationer måste säkras”

DEBATT - av Matilda Lindblad, juridikstudent vid Uppsala Universitet

”Enstaka brister i valhemligheten inte skäl att ogiltigförklara EU-valet”

DEBATT - av Didas Gasana, jurist som verkade som röstmottagare vid det allmänna valet 2018 och EU-valet 2019

”Hög tid stärka maktdelningen – inrätta en författningsdomstol”

DEBATT - av Sten Storgärds, jurist och förbundssekreterare för Fria Moderata Studentförbundet

”Fallet Rousk har haft stor effekt – Kronofogden värnar rättssäkerheten”

REPLIK - av Christina Sundblad, chef för verksamhetsjuridik på Kronofogden

”Det är barnen som straffas när de blir slagträn i föräldrarnas konflikt”

SLUTREPLIK - av Matts Hertsberg, ordförande PappaBarn, Anders Fors, vice ordförande samt Sverker Sikström, professor i psykologi

”Det räcker inte med den s.k. sociala pelaren – det behövs en EU-skatt för att stoppa tiggeriet”

”Valnämnden verkar inte ha förstått nya lagen – EU-valet kan ogiltigförklaras”

”Vinst för en ’tillräckligt bra’ förälder – ett slag i ansiktet på barnen”