Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

”Sveriges regler om digital alkoholreklam kräver förtydligande”

DEBATT - av Mattias Grundström, Jur Kand.

DEBATT: ”Passar det att regler om vaccinationsbevis ges i förordningsform?”

”Så påverkas företagen av den nya visselblåsarlagen”

KRÖNIKA - av advokaterna Sten Bauer och Margarita Kozlov på advokatbyrån Baker McKenzie

DEBATT: ”Rättsväsendet behöver mer resurser”

Av Olof Peterson, juriststudent.

DEBATT: ”Gratisarbete och stress – vardag för notarier i hela landet”

DEBATT - av Elisabeth Åberg, ordförande Saco-S Domstol, Hilda Lugnegård, ledamot i Saco-S Domstol med ansvar för notariefrågor och Anna Nitzelius, rättspolitisk talesperson, Akavia

DEBATT: ”Covid-pass VS de mänskliga rättigheterna”

DEBATT – av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm

”Frågan kring advokaters lojalitetsplikt prövas nu i skarpt läge”

DEBATT - av Björn Hurtig, advokat & Jens Lindborg, biträdande jurist och tidigare rådman, båda vid Advokaterna Hurtig & partners

”På juridikens bakgård är juristen inte ensam”

DEBATT - av Martina Kallenberg, Juristbyrån Martina Kallenberg

”En vaccinerad ska inte behöva sitta bredvid en ovaccinerad”

DEBATT - av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm

DEBATT: ”Fel fokus på kriminalpolitiken – allt för repressiv”

Av Johan Gynhammar, juriststudent

”Olagligt men inte straffbart – brister i det straffrättsliga skyddet för våldsutsatta barn”

DEBATT - av Advokat Camilla Orefjärd, tidigare barnrättsjurist på BRIS, med särskilt fokus på vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn, våld i nära relation och hedersbrott

”Lagrådet måste skicka tillbaka strandskyddsförslaget till regeringen”

DEBATT - av Bengt Holmgren och Mats Ringborg för Nätverket Rätt Strandskydd

”Övervakning av medarbetare – ett onödigt ont”

DEBATT – av Frank Weishaupt, VD, Owl Labs

”Cybersäkerhet är ett affärsbeslut”

DEBATT - Av Jan Kallberg, Jur.kand. fil.dr., verksam inom IT-säkerhet

SLUTREPLIK: ”Fortsatt dimridåer om skolpengsförslaget”

SLUTREPLIK – Johan Ernestam, utredare Lärarförbundet, expert i Åstrandutredningen och Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, sekreterare i Åstrandutredningen

DEBATT: ”Fler poliser stoppar inte skjutningarna”

DEBATT - av Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis numera samhällsdebattör.