Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

REPLIK: ”Det behövs inget förbud – rasisterna kommer förlora”

REPLIK - av Johannes Norrman, juriststudent vid Lunds universitet, termin 8

DEBATT: ”Är advokattiteln verkligen en kvalitetsstämpel?”

Av Helena Kumblad, processchef på Verahill och Petra Segerdahl, VD på Verahill

REPLIK: ”En icke-utsaga är också en utsaga”

REPLIK - av Thomas Ahlstrand, åklagare i Göteborg

DEBATT: ”Andra chans för krisande företag – ny lag om företagsrekonstruktion”

DEBATT - av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt, Ingrid Arnesdotter, Civilekonom (HHG), professor emerita i affärsrätt och Annina H Persson, professor i civilrätt

DEBATT: ”Sjukhusledningens beslut bryter mot lagar och riktlinjer”

DEBATT - av Emanuel Hagerblom Sjöquist, HBTQ-politisk talesperson (Fi), Linnéa Henningsson, aktivist, Theo Haglund, Skylar Longridge med flera

DEBATT: ”Att vara advokat kräver mod, kunskap och styrka”

DEBATT - av advokaterna och juris doktorerna Adriana Krzymowska, Amelia Krzymowska och Antonia Krzymowska

DEBATT: ”Varför inte förbjuda rasistiska organisationer?”

DEBATT – av Aws Al-Kohaili, juriststudent vid Uppsala universitet, inriktning internationell rätt

REPLIK: ”Flera delar av krönikan saknar empirisk grund”

REPLIK – av Johan Brosché, docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet.

”Ökade advokatkostnader beror på fler och större utredningar”

DEBATT - av Advokat Martin Orler & Advokat Gustaf Linderholm

DEBATT: ”Sanningen finns inte i skildringarna, den finns i bevis och fakta”

Krönika – av Steven Kay, QC, Chefsadvokat på Chambers of 9 Bedford Row

REPLIK av Daniel Larsson – ”Tack men nej tack!”

REPLIK - av Daniel Larson, åklagare och rättspolitisk debattör

REPLIK – ”Välkommen till vårt lag, åklagare Larson!”

REPLIK - av Wanna Svedberg Andersson, doktor i straffrätt, Moa Bladini, doktor i straffrätt, Kristina Hultegård, doktorand i rättsvetenskap, David Jivegård, doktorand i rättsvetenskap, Tormod Otter Johansen, doktor offentlig rätt, Elin Sandegård, doktorand i offentlig rätt, Kristina Wejstål, doktorand i internationell rätt, Sebastian Wejedal, doktor i processrätt - alla vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

”Rätt resurs på rätt ställe minskar momsbedrägerierna”

DEBATT - av Björn Forssén, advokat och juris doktor

DEBATT: ”Rättssäkerhet och de olika kriminalpolitiska lagen”

DEBATT - Daniel Larson, åklagare och rättspolitisk debattör

DEBATT: ”Sverige och det europeiska åklagarsamarbetet EPPO”

DEBATT - av Ester Herlin-Karnell, Professor i EU-rätt, särskilt EU-straffrätt vid Göteborgs universitet.

DEBATT: ”Hur skall kvinnor skyddas från våld under pandemin”

DEBATT - av Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska, Människorättsjuristerna och Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorättsjuristerna.