Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

”Kriminalisera återlämnande av adopterade barn till ursprungslandet”

DEBATT - av Rebecka Undén, juriststudent vid Uppsala Universitet och vice ordförande för Centerstudenter Uppsala.

”Svea hovrätts bedömning blottar en svaghet i svensk straffprocessrätt”

DEBATT - av Thomas Olsson, Advokat.

”EU hotar tvistelösningen på arbetsmarknaden”

DEBATT – av John Wahlstedt, Karolina Löf och Bengt Johansson från Svenskt Näringsliv

”Det kontantlösa samhällets sårbarhet är underskattad”

DEBATT – av Torgny Jönsson, ordförande för föreningen Reclaimjustice

DEBATT: ”Krypterad bevisning leder till spekulativ bevisvärdering”

”Farligt slarv när nya konkurslagen öppnar för elektroniska underskrifter”

DEBATT - av Martin Thulin, e-signeringsexpert på Hogia

”Det finns en ansenlig miljardärs- och miljonärsskattebas i Sverige”

DEBATT – av Peter Sundgren, skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden, WITS

”Förslaget om fri hyressättning i nyproduktion är rättsosäkert”

DEBATT - av Björn Forssén, advokat och juris doktor.

DEBATT: ”Den historiska LAS-reformen – mycket väsen för lite ull”

DEBATT - av advokaterna Sten Bauer och Margarita Kozlov som arbetar med arbetsrätt på advokatbyrån Baker McKenzie.

DEBATT: ”Företag ska inte användas som brottsverktyg”

DEBATT - av David Josefsson (M), Riksdagsledamot Civilutskottet.

REPLIK: ”Det går inte att bortse från att advokattiteln innebär fördelar för klienten”

REPLIK - av Mia Edwall Insulander, advokat, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund och Ann Bergström, advokat.

REPLIK: ”Det behövs inget förbud – rasisterna kommer förlora”

REPLIK - av Johannes Norrman, juriststudent vid Lunds universitet, termin 8

DEBATT: ”Är advokattiteln verkligen en kvalitetsstämpel?”

Av Helena Kumblad, processchef på Verahill och Petra Segerdahl, VD på Verahill

REPLIK: ”En icke-utsaga är också en utsaga”

REPLIK - av Thomas Ahlstrand, åklagare i Göteborg

DEBATT: ”Andra chans för krisande företag – ny lag om företagsrekonstruktion”

DEBATT - av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt, Ingrid Arnesdotter, Civilekonom (HHG), professor emerita i affärsrätt och Annina H Persson, professor i civilrätt

DEBATT: ”Sjukhusledningens beslut bryter mot lagar och riktlinjer”

DEBATT - av Emanuel Hagerblom Sjöquist, HBTQ-politisk talesperson (Fi), Linnéa Henningsson, aktivist, Theo Haglund, Skylar Longridge med flera