Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

DEBATT: ”Dags att göra åsiktsförföljelse straffbart”

”Vilar dagens myndighetsutövning på Sveriges hårda migrationsklimat?”

DEBATT – av advokat Terfa Nisébini på Mirlex Advokatbyrå

”Sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att bekämpa trafficking”

DEBATT – av Ruth Nordström och Elise Lindqvist

”Schrems II-domen kan få omfattande konsekvenser för svenska företag och myndigheter”

DEBATT - av David Frydlinger och Caroline Olstedt Carlström, partners på Cirio advokatbyrå

DEBATT: ”Åtal borde aldrig ha väckts mot ambassadör Anna Lindstedt”

DEBATT – av Thorulf Arwidson, advokat

DEBATT: ”Åldersbedömningarnas felmarginal är ett rörligt mål”

DEBATT - av Fredrik Tamsen, Specialistläkare i rättsmedicin, medicine doktor.

”HD:s dom om våldsanvändning i skolan är modig”

DEBATT - av David Ryffé, lektor i förvaltningsrätt med inriktning mot utbildningsrätt, Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet.

”Svårt att motivera retroaktiv lagstiftning för flytt av tjänstepensioner”

DEBATT - av Charlotta Carlberg vd Folksam Fondförsäkrings AB

”Missuppfattningar och svepande formuleringar om medicinska åldersbedömningar”

REPLIK – av Johan Rahm, kommunikationschef på Rättsmedicinalverket

”Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar – ett kolonialt arv”

DEBATT - av Lina Arvidsson, juriststudent med inriktning på internationell rätt och migrationsrätt, Göteborgs Universitet

Debatt: ”Det är domstolarna som är problemet!”

DEBATT - av Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis numera samhällsdebattör.

Coronasmittan bör bekämpas med riskbedömningar och tillit – inte med obligatoriska temperaturmätningar

KRÖNIKA - av advokaterna Sten Bauer & Margarita Kozlov vid Baker McKenzie Advokatbyrå

”Palmeåklagarens inställning till Skandiamannen är rättsvidrig”

DEBATT - av Olle Ekstedt jur. dr. f.d. hovrättslagman

”Barnets bästa – viktigt att skydda barn från övergrepp”

DEBATT - av Lena Hellblom Sjögren, psykologisk sakkunnigutredare och forskare.

DEBATT: ”Corona utmanar redan pressat rättsväsende”

DEBATT - av Lee Wermelin, ordförande Akavia, Elisabeth Åberg, ordförande Saco-S Domstol och Emma Berge, ordförande Saco-S Åklagarmyndigheten

DEBATT: ”Hovrättsdomen ett hot mot penningtvättslotteriet”

DEBATT - av Torgny Jönsson, ordförande för föreningen Reclaimjustice