Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

”Det krävs mer för att säkra domstolarnas oberoende”

DEBATT - av Lee Wermelin, ordförande för Akavia och Fredrik Nydén, Saco-S Domstol

”Finns skilda uppfattningar om innebörden av bakgrundskontroll”

DEBATT - av Filip Malm, Cecilia Kindgren-Bengtsson, Mats Tindberg, Anders Leijon och Johan Karlefors, på Advokatfirman Lindahl.

”Uppsägning av personliga skäl – bör Finlands sak bli vår?”

KRÖNIKA - av Jenny Lundberg, Specialist partner och Head of Employment och Josephine Lindgren, Associate, Employment Team på Hannes Snellman.

”Diskrimineringsombudsmannen motarbetar upprättelse till diskrimineringsoffer”

DEBATT - av Lena Svenaeus, fil.dr i rättssociologi, Lunds universitet och tidigare JämO

”Fällningen i Pressens opinionsnämnd är unik”

DEBATT - av Mats Olin, chef Näringslivets medieinstitut

”Bevisvärdering och statistik – kommentar till en kommentar”

SLUTREPLIK – av Ulf Lundqvist, docent i processrätt samt konsult i internationell och komparativ rätt

”Ni som leder jurister – satsa mer på ledarskap och hållbarhet”

KRÖNIKA - av advokat Isabella Hugosson, advokatfirman Dahlgren & Partners

”Lundqvists kommentarer visar på många missuppfattningar”

REPLIK - av Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare på Riksenheten mot Internationell och organiserad brottslighet och Johan Bring, docent i statistik med stor erfarenhet från juridisk bevisvärdering.

”Svenska bolagsstyrelser riskerar att dräneras på kompetens”

DEBATT - Anders Månsson, skatterådgivare och partner, PwC

DEBATT: ”Zlatan borde beskattas i Sverige”

DEBATT - av Peter Sundgren, skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden, WITS

”Om ny metod för bevisvärdering i brottmål”

REPLIK - av Ulf Lundqvist, jur. dr och docent i processrätt

”Ett utökat skadeståndsansvar som försämrar konsumentskyddet”

DEBATT - av Magnus Melin, vice ordförande i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd och författare till kommentaren till fastighetsmäklarlagen.

”Felaktig bevisvärdering gör att brottslingar går fria – det totala bevisvärdet”

DEBATT del 2 - av Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare på Riksenheten mot Internationell och organiserad brottslighet och Johan Bring, docent i statistik med stor erfarenhet från juridisk bevisvärdering.

”Är feminismen en mansfråga?”

KRÖNIKA – av Ida Kjos, chefsjurist och initiativtagare till #medvilkenrätt, aktiv för jämställdhet via sociala medier samt styrelseledamot i Dopingkommissionen.

”Felaktig bevisvärdering gör att brottslingar går fria”

DEBATT - av Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare på Riksenheten mot Internationell och organiserad brottslighet och Johan Bring, docent i statistik med stor erfarenhet från juridisk bevisvärdering.

REPLIK till SKK: ”Att bita sig själv i svansen”

REPLIK - av Eva Schömer, professor i rättsvetenskap, Högskolan Kristianstad