Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”Quickfallen är skörden av statens sådd – årtionden av besparingar på rättsväsendet”

”Avgå, Göran Lambertz!”

”Domstolarna måste utbildas om sociala medier som bevismedel”

”Högsta domstolen borde ta upp fler fall som gäller tidsbestämning av livstidsstraff”

”I 98 fall har HD underkänt hovrätternas beslut att inte bevilja prövningstillstånd”

Ne bis in idem: ”HD:s avgörande torde kunna förpassas till juridikens mörkaste skamvrå”

Mårten Schultz: ”Jag tror ingenting alls, Björn Hurtig… Jag gjorde mig omaket att ta reda på fakta”

”Hörsägen som stödbevisning i sexualbrottmål accepteras inte i många andra rättssystem”

”Påtvingade digitala förundersökningsprotokoll strider mot lagen”

”Assange visar att tilliten mellan staterna kanske inte är så stark som EU-lagstiftaren har förutsatt”

Den friade barnläkaren Viveka Lindén till angrepp mot riksåklagaren – skriver själv i Dagens Juridik

”Somliga justitieråd är besatta av den Kungliga Svenska Orubblighetsprincipen”

Mårten Schultz om mangamålet i HD: ”Varför går inte jurister på de viktigaste rättegångarna?”

Praxis som obstruktion mot ett demokratiskt beslut – straffskalan för grovt rattfylleri används inte

”Förslag om ränteavdragsbegränsningar – ett hot mot rättssäkerheten och investeringar”

Oseriöst av DO om niqab i skolan

Rödgröna dimridåer i arbetsrätten

Försäkringsbranschen under regeringens lupp

Det måste synas att det går rätt till

Svårt försvara tryckfriheten efter Lindbergaffären