Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

HD vill se hovrättspraxis kring utmätning av barns bostad

Efter domstolens färska avgörande

Handläggare frikänns från tjänstefel – efter mordförsök utanför socialkontor

Tid och plats för möte skyddas inte av sekretess

HD: Demenssjuk nekas skilja sig – ingen undantagssituation

Ingen undantagssituation

”Testamentstagare slipper reavinstskatt – en personlig mardröm i sex år”

KRÖNIKA - av Conny Larsson och och Björn Persson, Advokatfirman Singularity Law

Pakistanskt Whatsapp-äktenskap erkänns inte i Sverige

Krav på personlig närvaro

HD: Testamentstagare slipper reavinstskatt – är inte den dödes skuld

Helomvändning i Högsta domstolen

HD: Barnens bästa stoppar utmätning av sexbarnsfamiljs bostad

Anses inte försvarligt

Handelsbanken vill bli av med Prins Wilhelms testamente

Vill att advokat utses till boutredningsman

Barn till föräldrar som återvänt från Syrien ska tvångsvårdas

Kom tillbaka i oktober

Efterarv stoppar testamente – trots sonens död före föräldrarna

Nytt testamente från 2009 gäller inte

DEBATT: ”Fel fokus på kriminalpolitiken – allt för repressiv”

Av Johan Gynhammar, juriststudent

HD prövar om miljongåva ska likställas med testamente

Särkullbarn vänder sig mot systerns gåvor

Försäkringskassan begärde ut uppgifter utan att ha lagstöd

Kritiseras av JO

8-åring ”kraftigt negativt inställd” – pappa nekas umgänge

Inga bevis för våldsamheter

Var inte behörig föra barnens talan – nu varnas advokaten

Lämnade fullmakter till domstolen

Testamente underkänns – vittnena omedvetna om vad de skrev under

Sambo går miste om 500 000 kronor