Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Medias rapportering om Ystadsbarnen missvisande”

Debatt
Publicerad: 2019-11-08 09:00

DEBATT – av Carl-Johan Tengvall, advokat som bland annat arbetar som ställföreträdare och offentligt biträde i mål rörande LVU

Det är viktigt att man bevakar olika myndigheter och förvaltningar för rättssäkerheten. Men det måste också ske så att det inte uppfattas som ett processande i media. Ska man göra ett sånt här program måste det belysas från alla håll och kanter. Programmet efterlämnar många frågetecken och inte minst kritiska synpunkter från mig själv som jobbar mycket med bland annat LVU-mål.

I oktober 2018 beslutade Förvaltningsrätten att fyra barn i Ystad skulle omhändertas med stöd av LVU (Lag om vård av unga) och placeras i HVB-hem och familjehem. Målet blev medialt uppmärksammat och kritik riktades dels mot föräldrarnas omsorgsförmåga samt dels mot socialförvaltningens passivitet och i synnerhet mot en enskild individ inom kommunen.

”Ystadsföräldrarna” utmålades som några av Sveriges värsta föräldrar då barnen bl a inte kunde tvätta sig, saknade tidsuppfattning, hade försvagade muskler samt då de var så kallade. hemmasittare och saknade adekvat skolgång. Trots upprepade orosanmälningar hade socialförvaltningen inte agerat under många år. I går sändes Kalla Faktas program ”Barnen i Ystad” som granskade fallet.

Jag ställer mig kritisk till medias rapportering avseende det här fallet. Jag ställer mig också frågande till vad programmet syftar till att uppnå. Jag kan förstå att många parter eller individer har känt sig arga, kränkta eller nyfikna men denna måltyp lämpar sig inte för att föra process om i media.

I närbesläktade vårdnadsmål kan det ofta bli ren ”pajkastning” mellan parterna vilket är synnerligen besvärande då konflikten förstärks. Därtill är det inte till fördel för parternas processföring. Det är därvid vanligt att domarna irriterat påpekar att allt som påstås i målet blir offentligt och att vem som, även barnen i framtiden, kan begära ut alla handlingar och läsa vad som har sagts i målet. I det här fallet kan barnen redan nu och så även när de blir äldre kunna se Kalla Faktas granskningsdokumentär som nu har visats på TV4. En dokumentär som handlar om när de omhändertogs från sina föräldrar av socialtjänsten, något som enligt all forskning på området anses som det mest integritetskränkande en människa kan uppleva, och där deras egna tillkortakommanden tas upp samt deras föräldrars omsorgsbrister.

I en domstolsprocess finns det möjlighet att ställa kritiska frågor till parterna i målet och domstolen gör i sin egen tur en bevisprövning över samtliga omständigheter som har framkommit i det enskilda fallet. I Ystadsföräldraras fall har Förvaltningsrätten i dom slagit fast att föräldrarna brister i omsorgen. Föräldrarna överklagade domen till kammarrätten som i sin tur avslog överklagandet.

I ett avsnitt släpps Kalla Faktas reporter in i Ystadsföräldrarnas hem och modern visar upp några läroböcker som barnen påstås ha använt och reportern ställer några försiktiga frågor tillbaka. Jag förstår inte vad detta segment ska belysa? Vilken lärobok var det fråga om, till vilken målgrupp riktar sig boken och i vilken omfattning har den använts?

I morse uttalade sig även en docent i rättssociologi i TV4 och ifrågasatte att beslutet om LVU inte hade omprövats under året som har gått. Hon sade även att föräldrarna satt i gårdagens reportage och sade att de ville samarbeta. Även i detta fall ifrågasätter jag i vilken egenskap docenten har haft möjlighet att göra detta uttalande. Är det i form av juridiskt akademiskt kunnig i hur LVU-lagstiftningen ser ut generellt? Av lag framgår att LVU ska omprövas konstant och formellt sett var sjätte månad. Vill föräldrarna få till en prövning om upphörande av vård kan de göra så när de helst vill genom att begära vårdens upphörande hos socialnämnden vilket i sin tur ska leda till en ny rättsprocess i domstol för det fall socialnämnden anser att vården ska fortgå.

Medias rapportering till det svenska folket blir i det förevarande fallet även missvisande eftersom vi inte heller får se hela perspektivet. Det har inte förevisats några intervjuer med inblandade aktörer inom rättsväsendet eller juridiska ombud som varit involverade i det aktuella fallet.

I mål som rör enskilda personer i utsatt ställning – framförallt barn – råder strikt sekretess och den aktuella rapporteringen kan enligt min mening i längden vara till men för barnen. Önskar föräldrarna begära att LVU-vården om barnen ska upphöra ska de istället vända sig till domstol för juridisk prövning.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se