Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Åklagare och Skatteverket tar inte nya folkbokföringslagen på allvar”

Debatt
Publicerad: 2019-10-21 08:38

DEBATT – av Per-Ola Larsson, f.d. folkbokföringschef i Stockholm

SVT:s Rapport berättade nyligen att flera miljarder kronor har betalats ut i olika former av bidrag på grund av så kallat fusk. Mycket av fusket beror på falsk folkbokföring.

Under året har ledamöter av Riksdagen ertappats med folkbokföringsfusk. De bor tillsammans med sina familjer i Stockholm men har anmält flyttning till fritidshus och felaktigt blivit folkbokförda i hus som är obeboeliga under vintern. 

Skatteverket borde ha rutiner som hindrar folkbokföring på fastigheter där man inte kan bo på vintern .

Trots att åklagaren tittar på ett av fallen fortsätter någon sitt arbete i Riksdagen. En annan ledamot med likartat problem har tagit ”time out” och uteblir från Riksdagens arbete. Trots detta lyfter hen fullt arvode. Av liknande skäl – fast tvärtom – har en ledamot av EU i strid med folkbokföringslagen anmält flyttning till Bryssel.

Genom fusk av detta slag kan ledamöter, utöver feta arvoden, få obefogade traktamenten och reseersättningar. Kanske Skatteverket bör kolla om det finns fler politiker som är folkbokförda på fel ställe? Nyss var det en lokalpolitiker som bodde och arbetade i Spanien men var sjukskriven och fick sjukpenning från Sverige. Enligt Expressen fick hen 395 000 kronor i felaktiga bidrag.

De här problemen är inte nya. Felaktiga bidrag forsar ut ur stats- och kommunkassor. Många får lägre skatt på grund av fel folkbokföring,

Medan jag var folkbokföringschef i Stockholm åren 1975 till 1987 upptäckte vi flera liknande fall. Vi anmälde problemen till regeringen som tillsatte 1983 års folkbokföringskommitté. Men statens kvarnar mal långsamt.

Flera exempel: Den som flyttar tillbaka till sitt sitt hemland anmäler inte flyttningen dit utan i stället till en liten lägenhet som hen hyr tillsammans med ett antal andra familjer som gjort samma sak. Barnbidrag, sjukpenning, bostadsbidrag. studiebidrag mm fortsätter att betalas ut. En kurir kommer varje månad till lägenheten och kvitterar ut pengarna. För till exempel 30 familjer i en sådan lägenhet kan det bli  upp till tio miljoner kronor per år.

Vidare fann vi många exempel på personer som anmälde flyttning till utlandet utan att flytta. De bodde kvar i Sverige utan att vara folkbokförda. De slapp därför att betala skatt.

Före år 1990 svarade Svenska Kyrkan för folkbokföringen. Det var naturligtvis inte lätt för präster att vara fiskaler och ifrågasätta fel folkbokföring. I regeringens proposition med förslag att flytta ansvaret för folkbokföringen till Skatteverket påtalade finansministern just dessa svårigheter. Han menade att Skatteverket har bättre möjligheter att garantera korrekt folkbokföring.

Men det har inte blivit bättre. Skatteverket har i stället prioriterat onödiga omorganisationer som drabbat folkbokföringens kvalitet. 

Riksrevisionen har år 2017 gjort en granskning av folkbokföringen och anförde bland annat att 10 procent svarade ja på frågan om de kände någon som var folkbokförd på fel adress. Detta är oroväckande. Påståendet tyder på att de nämnda problemen inte är ovanliga.

Riksrevisionen pekar på vikten av en korrekt folkbokföring eftersom den ligger till grund för plikter och förmåner och kommunal planering. Rapporten  behandlades i Riksdagen, som betonade vikten av att Skatteverket finner metoder för att skapa en säker folkbokföring. Men har Skatteverket skärpt sina rutiner?

Från Stockholms fögderi föreslog vi redan år 1978 att folkbokföring på lägenhet skulle lösa problemet. Då skulle det bli lätt att se om alltför många familjer är folkbokförda i samma lägenhet.

Vi fick efter många år ett byråkratiskt system med lägenhetsnummer. Men Skatteverket använder det inte för  effektiv kontroll. Mot denna bakgrund är det synnerligen angeläget att förtroendevalda politiker går före med goda exempel och ser till att de blir folkbokförda på rätt ställe. 

Från och med år 2019 finns en ny paragraf i folkbokföringslagen: Den som lämnar fel uppgift till folkbokföringen kan dömas till högst två års fängelse. Varför tillämpar inte åklagaren detta lagrum?

Så allvarligt ser alltså Riksdagen på fiktiv folkbokföring. Därför ankommer det på Skatteverket att fortsättningsvis prioritera folkbokföringen.

Kanske det är dags att återinföra den årliga mantalsskrivning som Gustaf Vasa införde år 1544 men som avskaffades 1967. Då kan vi åter få en tillförlitlig befolkningsstatistik genom folk- och bostadsräkning vart femte år. Fel i folkbokföringen skapar fel statistik som försvårar kommunernas planering.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: