Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Svenska staten måste fullt ut erkänna att vi har ett urfolk”

Debatt
Publicerad: 2019-10-17 10:13

KRÖNIKA – av Camilla Wikland, advokat, Hope Advokater.

Med sina vidsträckta vidder är Norrland en plats som förför. Turisterna älskar tystnaden och landskapet medan företag ser möjligheter i gruvnäring, skogsbruk, vindkraft och vattenkraft. Uppfattningen tycks vara att det inte finns några särskilda intressen att ta hänsyn till i denna vackra och glesbefolkade del av vårt land. Men något viktigt har glömts bort – samerna.

Som urfolk och nationell etnisk minoritet omfattas samerna av en rad olika internationella konventioner. Lagar som ska skydda de samiska markerna från att exploateras och säkra att den traditionella rennäringen förblir ett hållbart försörjningsmedel. Sverige har inte lyckas leva upp till dessa lagar, vilket har medfört att FN vid upprepade tillfällen kritiserat Sverige för hanteringen av just rennäringen. Hur stolta vi svenskar än är över våra demokratiska värderingar, får vi alltså underkänt när det gäller mänskliga rättigheter.

Rennäringen är den enskilt viktigaste kulturbäraren i den samiska kulturen. Den har pågått sedan urminnes tider och förs vidare från generation till generation. Idag är många samebyars inkomstkälla hotad, då olika ekonomiska intressen gör det omöjligt att bedriva rennäring. Det finns helt enkelt inga alternativa marker att flytta den till. Kanske har samernas kultur aldrig varit så hotad som den är idag, men det finns hopp.

Förra året företrädde vi på Front Advokater Talma sameby när den vann en historisk seger mot staten. Stockholms tingsrätt fann att staten hade brutit mot en rad bestämmelser i både regeringsformen och Europakonventionen. Domen innebär att staten ska betala 1,2 miljoner kronor till samebyn samt ränta och rättegångskostnader. I november prövas domen i Svea Hovrätt. Nyligen inleddes även huvudförhandlingen i Högsta domstolen mellan Girjas sameby och staten, ett mål som har pågått i tio år. Det har kallats Sveriges viktigaste rättsfall och handlar om vårt urfolks rätt att bruka sina marker och om att Sverige bryter mot grundlagen och internationella konventioner.

Trots en positiv utveckling, har Sverige lång väg att vandra om vi med självaktning ska kunna kalla oss ett jämställt land. Om diskrimineringen av samer ska upphöra måste svenska staten fullt ut erkänna att vi har ett urfolk och agera därefter. Utan det kommer vi aldrig att kunna sätta punkt för den del av vår historia som innefattar tvångsförflyttningar och skallmätningar hos samer. För så länge exploateringen av de samiska markerna fortsätter riskerar rennäringen att dö ut. Utan rennäringen kommer det samiska språket att försvinna. Kvar blir en utarmad samisk kultur och ett Sverige där mänskliga rättigheter inte respekteras.

Krönikan är en del av Dagens Juridiks nya satsning, tillsammans med Legally Lady, där advokat Ulrika Rogland, tidigare JK Anna Skarhed, advokat Camilla Wikland samt juristerna bakom #medvilkenrätt Emma Fagervall, Ida Kjos och Caroline Snellman turas om att skriva kolumner en gång i veckan.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: