Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”För mycket rättssäkerhet skapar rättsotrygghet – vi behöver en tillnyktring i brottmålsprocessen”

”För moderaterna prioriteras vedergällning före rättssäkerhet – släpp det medeltida hämndtänkandet”

”Det mest dystra i Althins och Sundevalls retorik är att man tappar bort brottsoffren i sina resonemang”

”Att minska domstolens roll vid konkurser undergräver både rättssäkerheten och tilltron”

”Så astronomiska skadestånd för revisionsbolag är direkt samhällsskadliga”

”Höj straffen för vålds- och sexualbrott – och ta bort ungdomsrabatten för myndiga brottslingar”

”En polis kostar som tre ordningsvakter – bra att privat patrullering ökar på gator och torg”

”Det finns många metoder för att få fram angivare – kronvittnen är en, tortyr en annan”

”Kronvittnen riskerar att göra rättsväsendet till den organiserade brottslighetens marionett”

”Vi moderater vill införa ett system med kronvittnen – att lindra straff för att medbrottslingar ska anges”

”Internationell lag driver på – men många svenska bolag saknar rättssäkra system för whistleblowing”

”Nonchalant Lagrådet – det finns likheter mellan sex med djur och sexuella övergrepp mot barn”

”Hovrätterna har blivit papperstuggare – ägnar sig åt att bedöma om de skall döma i stället för att döma”

”Hovrättsdomarna bortser från vad EMR innebär för möjligheten att komma till rättvisa domar”

”Polisen måste dra lärdom av JO:s visdomsord efter den dödliga jakten på MC-föraren”

”Vem kan vara negativ till ändrade villkor för nämndemannamedverkan?”

”Viktigt för både företag och anställda att behålla rätten till styrelserepresentation”

”Hovrätten gick emot tingsrätten – hur ska domstolar döma vid organiserad brottslighet?”

3:12-reglerna: ”Aktier i partnerägda bolag är ett verktyg för samarbete – ingen kapitalinvestering”

”Ne bis in idem – nu när tryckkokaren har sprängts kommer frågan om resning för de andra fallen”