Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Skatteavtal med Portugal inte alls likt Sveriges avtal med andra länder”

Debatt
Publicerad: 2019-06-10 08:31
DEBATT – av Håkan Sidenvall, civilingenjör, f.d. privatanställd, numera pensionär


Med anledning av Dagens Juridiks publicering angående ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal (Dagens Juridik 2019-05-27) anser jag och många med mig, att några viktiga klargöranden inte kommer fram i debatten. 

Jag vill hävda att det nu presenterade protokollet till ändring inte alls ”liknar de skatteavtal Sverige har med andra länder” utan vad det gäller pensioner är fundamentalt annorlunda andra skatteavtal Sverige har med motsvarande västeuropeiska EU-länder samt till exempel USA, som i princip alla använder det internationella OECD-modellavtalet.

Det nuvarande avtalet från 2002 är däremot lika dessa andra avtal.

I alla avtal enligt OECD-modellen, är det endast hemvistlandet som har beskattningsrätt av pension från privat näringsverksamhet, medan pensioner från offentlig sektor samt Allmän pension, beskattas i ursprungslandet.

Vad Sverige nu vill införa är att bägge länderna får beskattningsrätten för de privata pensionerna och att då avsikten från Sverige är att toppa upp skatt i Portugal till svensk SINK-skattenivå i Sverige.

Följden blir med andra ord att det är Sverige som bestämmer skatteuttaget för i Portugal bosatta svenska pensionärer.

Vad jag kan se är detta något fundamentalt unikt och inte alls i linje med dessa andra avtal.

När Portugal år 2009 införde 0 procent skatt på pensioner för personer som flyttar till Portugal under vissa omständigheter, var det ett strategiskt beslut från den portugisiska regeringen. Portugal, ett av Västeuropas fattigaste länder, var ett av de hårdast drabbade av PIGS-länderna i den ekonomiska krisen 2008/9.

Portugal var däremot det av dessa länder som nationellt ställde sig bakom ett åtgärdsprogram för att komma på fötter igen.

En av de åtgärder man genomförde som har haft stor betydelse, var att locka till sig personer från utlandet, fattiga eller rika (pensionärer, löntagare och investerare), som betalar en rad andra skatter i landet, investerar i bland annat fastigheter, skapar arbetstillfällen som leder till mer inkomstskatter, mm. Allt för att bidraga till att få ekonomin på fötter igen. Vad Sverige, ett av Europas rikaste länder, nu har för avsikt att införa, kan med andra ord riskera att få svåra följder för Portugal.

För övrigt så utnyttjar de pensionärer som har valt att flytta till Portugal inga ”kryphål” och begår ingen ”skatteflykt”, vilket de i media ofta blir beskyllda för. De följer endast det gällande skatteavtal som finns.

Den ”lucka” som Finansdepartementet talar om finns i alla andra motsvarande skatteavtal också eftersom den endast består i att det är det andra landet som har beskattningsrätten och väljer själv hur man lägger upp skattesystemet i sitt eget land. Precis som Sverige gör för personer bosatta i Sverige.

Dessutom, när man som pensionär på sin ålders höst tar ett sådant stort beslut som att flytta till ett nytt land och bryta alla band med sitt hemland, så gör man det på ekonomiska premisser man har räknat på om och om igen, för att pensionen skall räcka i 25-30 år. När man sedan börjar ta ut sin tjänstepension kan den inte stoppas.

Har man valt att ta ut den på till exempel fem år så kommer den att löpa på. Införs då en skatt på 25 procent blir det ett enormt hårt slag för många eftersom den uppgjorda utbetalningsplanen av tjänstepensionen inte kan ändras.

Den föreslagna skatten kommer dra 25 procent från pensionen oavsett om man har 2000 kronor i månaden eller 100 000 kronor i månaden. Det här är också ”vanligt folk som slitit ett helt yrkesliv och gör rätt för sig” både i Sverige med SINK-skatt på Allmän pension och i Portugal med de punktskatter man har i det portugisiska skattesystemet.

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: