Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Valnämnden verkar inte ha förstått nya lagen – EU-valet kan ogiltigförklaras”

Debatt
Publicerad: 2019-05-22 10:04

DEBATT – Per-Ola Larsson, f.d. chef för Riksskatteverkets valsektion (dåtidens motsvarighet till Valmyndigheten)

 

Nyligen röstade jag i EU-valet på ett röstmottagningsställe på Östermalm i Stockholm.

Vallagen föreskriver i 8 kap 2 §: I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut.

Så var det inte där jag röstade. Där står två bord med alla partiers valsedlar. Men platserna var inte avskärmade. Det var ingen svårighet för mig att se vilken valsedel grannen tog.

Jag har påpekat detta för valnämnden i Stockholm som dock, utifrån sitt svar till mig, inte verkar ha förstått varken innebörden eller vikten av den nya lagen som nu ska tillämpas för första gången. Man måste därför fråga sig om EU-valet blir giltigt – eller kommer att ogiltigförklaras om detta inte rättas till och gäller i runt om i de svenska vallokalerna.

Om Stockholm valnämnd anser att valsedelsställen i röstmottagningsstället där jag röstade uppfyller vallagens krav, så är min absoluta uppfattning att valhemligheten inte är garanterad.

Bestämmelsen om att platserna ska vara avskärmade infördes efter kritik mot Sverige från EU:s valobservatörer.

Av lagens förarbeten (prop.2017/18:286) framgår bland annat att skyddet för valhemligheten måste förstärkas, bland annat efter klagomål från EU:

”Förslaget innebär en förstärkning av valhemligheten för de väljare som utför sin valhandling i kontrollerade miljöer som är betydelsefull för att upprätthålla förtroendet för valförfarandet… Regeringen instämmer därför i promemorians bedömning att kravet på avskärmning av den plats där valsedlarna hålls tillgängliga ska vara obligatoriskt för kommunernas och utlandsmyndigheternas röst-mottagningsställen.”

”Regeringen understryker att för att kravet ska vara uppfyllt bör det krävas att valsedelstället effektivt skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare erbjuds en möjlighet att välja sina valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare.”

Regeringen – och senare riksdagen – har alltså tydligt visat vikten av att skydda den grundlagsfästa valhemligheten. Valsedelsstället där jag röstade var alltså placerat så att jag såg vilken valsedel grannen tog. Grannen såg förmodligen också vilken valsedel jag tog.

I lokalen finns alltså inte det skydd för valhemligheten som riksdagen har beslutat om.

Det är viktigt att Valmyndigheten uppmärksammar valnämnderna på den nya bestämmelsen i vallagen, som alltså nu tillämpas för första gången.

Om det visar sig att valhemligheter har röjts med anledning av felaktigt skydd för valsedlarna är risken uppenbar att valet kan ogiltigförklaras och måste göras om

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: