Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Skatteverkets försök att skapa praxis genom felaktiga metoder drabbar enskilda”

Debatt
Publicerad: 2019-05-16 10:35

DEBATT – av Andreas Möller, skattejurist på Möllers Juridik, tidigare på Skatteverket

 

Efter att ha arbetat som skatteombud hos Skatteverket i över tio år och under den tiden hanterat mängder med processer i förvaltningsdomstol och därefter arbetat i egen byrå i cirka tre år har det blivit uppenbart att Skatteverket försöker ta genvägar för att skapa ny praxis som strider mot aktuell lagstiftning. Detta istället för att ändra lagstiftningen.

Normalt är det svenska lagstiftningsarbetet en långsam process som i många fall inte leder till någon lagändring. Skatteverket har därför i många ärenden utvecklat en genväg där Skatteverket istället för att gå den långa vägen genom att få till ny lagstiftning, bildar praxis genom att bedriva tveksamma processer där Skatteverket själva inte är säkra på hur utgången ska bli.

Det vill säga: Skatteverket driver domstolsprocesser emot skattskyldiga för att dels upprätta praxis så att lagstiftning tillämpas på det sätt som Skatteverket önskar, dels för att räta ut frågetecken där Skatteverket inte själva vet hur verket ska tillämpa viss lagstiftning.

Att bedriva sin verksamhet på detta sätt är inte bara omoraliskt utan det skapar även en situation för den skattskyldige som kan innebära stora processkostnader.

Som ett exempel kan redogöras för reglerna kring beskattning enligt särskild inkomstskatt, SINK.

För att kunna beskattas enligt SINK så krävs det dels att den skattskyldige är bosatt utomlands men arbetar i Sverige. Den skattskyldige får endast vistas i Sverige i en viss omfattning per år för att beskattas enligt SINK och reglerna om SINK kan inte tillämpas på juridiska personer.

Reglerna om SINK finns i lagen om särskild skatt för utomlands bosatta. I den lagen finns inga tidsbegränsningar om under hur lång tid en person kan beskattas enligt SINK innan den personen ska övergå till att beskattas enligt inkomstskattelagen. Det vill säga en skattskyldig som under flertalet år bor i exempelvis Finland men arbetar i Sverige för en arbetsgivare ska kunna beskattas enligt SINK trots att personen arbetat hos samma arbetsgivare om den uppfyller reglerna kring SINK.

För att återgå till rubriken och hur Skatteverket försöker att upprätta praxis som ska stämma överens med Skatteverkets tolkning så har jag haft flertalet klienter som uppfyller kraven för att beskattas enligt SINK, men där Skatteverket ändå avslagit deras ansökan.

Skälet till Skatteverkets avslag har varit att den skattskyldige har arbetat hos samma arbetsgivare i cirka 13 år. Skatteverket har i avslagsbeslutet anfört att den skattskyldige regelbundet har arbetat i Sverige.

I sådana här ärenden där lagstiftningen inte anger att det finns någon begränsning för hur länge en skattskyldig ska kunna beskattas enligt SINK, uppfattas det som att Skatteverket vill upprätta praxis som innebär en begränsning till ett visst antal år som går emot gällande lagstiftning.

Det kan även uppfattas som att Skatteverket driver rättsprocesser för att testa om deras begränsning håller i domstolsprövningar, vilket går utanför Skatteverkets verksamhetsområde.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: