Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Skatteverket måste agera – fusk med folkbokföring ger olagliga fördelar”

Debatt
Publicerad: 2019-06-19 11:23

DEBATT – Per-Ola Larsson, f.d. folkbokföringschef i Stockholm och avdelningsdirektör vid Skatteverket


SVT:s Rapport berättade nyligen om att flera miljarder kronor betalas ut i olika former av bidrag på grund av fusk. Mycket av fusket beror på falsk folkbokföring.

Nyligen har ledamöter av Riksdagen ertappats med folkbokföringsfusk. De bor tillsammans med sina familjer i Stockholm men har anmält flyttning till fritidshus och felaktigt blivit folkbokförda i hus som är obeboeliga under vintern.

Skatteverket borde ha rutiner för att hindra folkbokföring på fastigheter där man inte kan bo året runt.

Trots att åklagaren tittar på ett av fallen fortsätter någon sitt arbete i Riksdagen. En annan ledamot med likartat problem har tagit “time out” och uteblir från Riksdagens arbete. Trots detta lyfter hen fullt arvode.

Genom fusk av detta slag kan ledamöter utöver  feta riksdagsarvoden få obefogade traktamenten och reseersättningar. Kanske Skatteverket bör kolla om det finns fler politiker som är folkbokförda på fel ställe?

De här problemen är inte nya. Felaktiga bidrag forsar ut ur stats- och kommunkassor. Många får lägre skatt på grund av fel folkbokföring.

När jag var folkbokföringschef i Stockholm åren 1975 till 1987 upptäckte vi flera liknande fall. Vi anmälde problemen till regeringen som tillsatte 1983 års folkbokföringskommitté. Men statens kvarnar mal sakta.

Flera exempel: Den som flyttar tillbaka till hemlandet anmäler inte flyttningen till utlandet utan till en liten lägenhet som hen hyr tillsammans med ett antal andra familjer som gjort samma sak. Barnbidrag, sjukpenning, bostadsbidrag. studiebidrag mm fortsätter att betalas ut. En kurir kommer varje månad till lägenheten och kvitterar ut pengarna. För ttill exempel 30 familjer i en sådan lägenhet kan det bli upp till tio miljoner kronor per år.

Vidare fann vi många exempel på personer som anmälde flyttning till utlandet utan att flytta. De bodde kvar i Sverige och slapp därigenom att betala skatt här.

Före 1990 svarade Svenska Kyrkan för folkbokföringen. Det var naturligtvis inte lätt för präster att vara fiskaler och ifrågasätta fel folkbokföring.

I regeringens proposition med förslag att flytta ansvaret för folkbokföringen till Skatteverket påtalade finansministern dessa svårigheter. Han menade att Skatteverket har bättre möjligheter att garantera  korrekt folkbokföring.

Men det har inte blivit bättre. Skatteverket har prioriterat onödiga omorganisationer som drabbat folkbokföringens kvalitet.

Riksrevisionen har år 2017 gjort en granskning av folkbokföringen och anförde bland annat att 10 procent svarade ja på frågan om de kände någon som var folkbokförd på fel adress.

Detta är oroväckande. Påståendet tyder på att de nämnda problemen inte är ovanliga.

Riksrevisionen pekar på vikten av en korrekt folkbokföring eftersom den ligger till grund för plikter och förmåner och kommunal planering.

Rapporten  behandlades i Riksdagen, som betonade vikten av att Skatteverket finner metoder för att skapa en säker folkbokföring.

Från Stockholms fögderi föreslog vi redan 1978 att folkbokföring på lägenhet skulle lösa problemet. Då skulle det bli lätt att se om alltför många familjer är folkbokförda i samma lägenhet. Vi fick till slut – efter många år – ett byråkratiskt system med lägenhetsnummer. Men Skatteverket använder det inte för en effektiv kontroll.

Mot denna bakgrund är det synnerligen angeläget att förtroendevalda politiker går före med goda exempel och ser till att de blir folkbokförda på rätt ställe.

Från och med år 2019 finns en ny paragraf i folkbokföringslagen: Den som lämnar fel uppgift till folkbokföringen kan dömas till högst två års fängelse.

Så allvarligt ser alltså Riksdagen nu på fiktiv folkbokföring. Därför ankommer det på Skatteverket att fortsättningsvis prioritera folkbokföringen.


PS: Alla de här fusken med folkbokföringen skildrades för övrigt i ett TV-program – Prästen som visste för mycket – redan våren 1980 i serien Rikets Affärer med Annika Hagström. Märkligt att statsmakterna inte kommit längre med effektiva folkbokföringsrutiner. DS

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: