Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Fallet Rousk har haft stor effekt – Kronofogden värnar rättssäkerheten”

Debatt
Publicerad: 2019-05-28 09:33
Foto: Sara Burman/KFM


REPLIK – av Christina Sundblad, chef för verksamhetsjuridik på Kronofogden

Det är glädjande att Julia Durand, jurist på Eurolawyers Advokatfirma, lyfter viktiga frågor om rättssäkerhet och proportionalitet i debatten.

I en debattartikel uttrycker hon oro över att Kronofogdens handläggning inte är rättssäker (Dagens Juridik 2019-05-14) . Vi känner inte igen den beskrivningen.

Kronofogden har ett tydligt uppdrag. Vi hjälper den som inte har fått betalt – oavsett om det handlar om obetalda skatter till staten, en ensamstående förälder som inte får underhåll för sitt barn eller en småföretagare som är beroende av att få betalt för sina uppdrag.

Samtidigt värnar vi om den skuldsattas rättigheter. Ibland måste vi använda oss av tvångsåtgärder för att driva in skulderna. Detta ställer naturligtvis extra höga krav på att vi gör rätt och att vi har en rättssäker handläggning.

Som myndighet är vi alltid opartiska, oavsett vem som är fordringsägare. Allmänna mål, det vill säga skulder till staten, handläggs på samma sätt som enskilda fordringsägares mål.

För att säkerställa vår opartiska roll genomförde riksdagen en reform år 2006 som innebär att Kronofogden skildes från Skatteverket. Vi är alltså en fristående myndighet och våra beslut går att överklaga.

Vi arbetar med komplex juridik. Våra medarbetare ställs ofta inför svåra rättsliga avvägningar och våra beslut har avgörande betydelse för människor. Saker kan alltid förbättras och det gäller förstås även oss. Men att vår handläggning inte skulle vara rättssäker stämmer inte.

Fallet Rousk har haft stor betydelse för rättsutvecklingen inom utsökningsrätten och innebar ny praxis när det kom. Visserligen har detta inte lett till ny lagstiftning, men vi har genom ett rättsligt ställningstagande tagit fram riktlinjer för hur vi ska tillämpa proportionalitetsprincipen och utmätningsordningen.

Dessa riktlinjer följer vi i dag och ställningstagandet finns att läsa på vår webbplats.

Det kan tilläggas att Högsta domstolen har berört Kronofogdens ställningstagande i ett mål som rörde tillämpningen av proportionalitetsprincipen (NJA 2018 s. 9).

Just nu pågår en översyn av utsökningsbalken. Vi välkomnar en bred diskussion i det arbetet.Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

Dela sidan:
Skriv ut: