Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Fastighetsrätt

”Äkta eller oäkta bostadsrättsförening – domen kommer ändra Skatteverkets bedömning”

”För många vittgående och ovanliga skatteaspekter för ny lag om paketerade fastighetsaffärer”

”En brist på förståelse för fastighetsbranschen – och risk för en skattesats som drar mot oändligheten”

”Mer regelkrångel för företagen – bara var tredje konsekvensanalys från regeringen får godkänt”

”Begåvning är jämnt fördelad över befolkningen – tillfaller inte ett visst kön heller inom juridiken”

”Orimligt att övergångsreglerna kan få effekt för villaägare i decennier efter lagändring”

”Juridiskt omöjligt bortse från partsförhållanden vid bostadsbyggen idag – ett nytt regelverk behövs”

”Byråkrati måste vägas mot rättssäkerhet – för vem gynnas av att regler kring byggande tas bort?”

”Postnord försöker tvinga fram postboxar genom utdelningsstopp – ytterst juridiskt tveksamt”

”Juridisk gissningslek gör bolag ansvarigt för annans verksamhet – 30 år senare”

”Hotet om snar domarbrist kräver krafttag – här är fem åtgärdspunkter till justitieministern”

”Om HD:s domar och enstegstätade fasader – att vara eller icke vara en byggskandal…”

”Miljötillstånd – vart är vi på väg när kraven successivt skruvas upp?”

”Investeringsstödet saknar förankring i byggbranschen”

”Chefsjuristen vid Villaägarnas Riksförbund borde läsa HD:s domar mer noggrant…”

”Byggbranschen borde inrätta sig efter HD:s domar – och inte klaga och kräva ny lagstiftning”

”Välviljans tyranni måste bort från en allt krångligare lagstiftning kring bostadsbyggande”

”Margot Wallströms lägenhet sätter fingret på ett systemfel – juridiken kring hyresmarknaden”

”Vissa småhusägare ska betala kapitalvinstskatt och stämpelskatt medan andra slipper – ändra lagen!”

”HD:s dom berör hundratusentals människor – och åtgärderna kommer att kosta mångmiljardbelopp”