Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Byggmästarsmitta – och andra tillfällen då vi beskattar bostadsaffärer som näringsverksamhet”

Debatt
Publicerad: 2017-10-03 11:53

REPLIK/DEBATT – av Tomas Algotsson, enhetschef Skatteverkets rättsavdelning

 

Nyligen publicerade Dagens Juridik en debattartikel av Sven-Åke Bergkvist och Carl Göransson med temat hur Skatteverket beskattar bostadsrättsaffärer (Dagens Juridik den 21 september). Skatteverket vill här förtydliga en del om vårt arbetssätt och våra bedömningar.

Skatteverket kontrollerar fysiska och juridiska personer som har köpt och sålt fastigheter och bostadsrätter, om vi ser en risk att det redovisats fel. I sådana fall utreder vi om försäljningarna för fysiska personer avser privatbostäder, som då beskattas i inkomstslaget kapital, eller om de avser fastigheter eller bostadsrätter inom en näringsverksamhet.

I det senare fallet utreder vi om dessa så kallade näringsbostadsrätter eller näringsfastigheter utgör kapital- eller lagertillgångar.

Även när någon säljer en fastighet eller bostadsrätt som privatperson kan denne anses bedriva näringsverksamhet. Bedömningen grundar sig på de allmänna principerna för näringsverksamhet om självständighet, varaktighet och vinstsyfte.

För att en försäljning av en bostadsrätt eller fastighet för en fysisk person ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet krävs att bostadsrätten/eller fastigheten inte utgör en privatbostad samt att den anses utgöra en lagertillgång i en bedriven näringsverksamhet.

En helhetsbedömning görs i varje enskilt fall. Enligt Skatteverkets uppfattning har syftet med förvärven stor betydelse.

Syftet kan till exempel vara för permanent boende, fritidsändamål, uthyrningsverksamhet eller för omsättning med vinst.

Andra omständigheter som beaktas är antalet avyttrade bostadsrätter/fastigheter, innehavstid samt vilken regelbundenhet handeln haft.

Vi tar också exempelvis hänsyn till om handeln har skett i egen regi eller med hjälp av mäklare, om ägaren har anknytning till byggnads-, hantverks- eller mäklarbranschen, samt om förbättringar på bostadsrätten/fastigheten har utförts och i så fall av ägaren själv eller av utomstående.

I sammanhanget kan även nämnas att det finns särskilda regler om fastighetsförsäljningar för personer som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, eller är företagsledare i ett företag som bedriver sådan verksamhet. Sådana situationer kallas ibland för byggmästarsmitta. Här kan i princip alla förvärvade fastigheter, förutom privatbostaden, ses som en lagertillgång, och beskattas då i inkomstslaget näringsverksamhet.

Om ett beslut från Skatteverket anses felaktigt kan detta antingen omprövas eller överklagas. Vid både en omprövning och ett överklagande till domstol ska Skatteverket ompröva beslutet. Omprövningen görs då av en så kallad särskilt kvalificerad beslutsfattare, som inte varit inkopplad i ärendet tidigare.

Målet för Skatteverket är att samtliga beslut ska vara korrekta, men naturligtvis kan en felaktig bedömning ske. Därför tar Skatteverket initiativ till och ser positivt på åtgärder som upprätthåller en hög rättssäkerhet.

Skatteverket arbetar bland annat med kvalitetssäkring och systematiska uppföljningar av beslut, i syfte att förbättra verkets arbete och säkerställa hög kvalitet.

 

 


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se