Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Byggbranschen borde inrätta sig efter HD:s domar – och inte klaga och kräva ny lagstiftning”

Debatt
Publicerad: 2016-02-17 09:43

DEBATT – Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund

 

Högsta Domstolen har i två färska domar fastställt att enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion samt att Myresjöhus har orsakat fukt- och mögelskadorna genom vårdslöshet, vilket öppnar för skadestånd för husköparna. Myresjöhus hade inte tillräckligt väl försäkrat sig om att konstruktionen var lämplig.

De nya domarna är en enorm framgång för konsumenter och villaägare, men byggbranschen vill nu ha lagändringar. Byggbranschen vill helt enkelt att byggbolagens ansvar för byggfel, när det inte har säkerställts ordentligt att en byggmetod fungerar, lyfts över på konsumenterna.

Det kostar mellan 300 000 och 700 000 kronor att byta ut fasaden på ett småhus. Totalt har upp emot 22 000 småhus och ytterligare 144 000 bostäder i flerfamiljshus byggts med enstegstätade fasader.

Sammantaget utgör detta således en byggskandal i mångmiljardklass. Det är dock inte den första byggskandalen i Sverige. Tidigare exempel är platta på mark utan underliggande isolering, flytspackel med kasein, icke åldersbeständigt lim i limträbalkar i vindsbjälklag, asbest i ventilationskanaler och radonhaltig blåbetong.

Villaägarna arbetar inom verksamhetsområdet Undermåliga produkter mot bristfälliga byggmetoder och problemprodukter. År 2015 har vi flaggat för flera tveksamheter.

  • Magnesiumoxidskivor beskrivs som fukttåliga byggskivor, men riskerar att svälla sönder och orsaka följdskador när de utsätts för fukt.
  • Lågenergihus med organiskt material längst ut i väggarna, riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador, när slagregn tränger in i väggarna.
  • Byggkeramikrådet och GVK tillåter kartongklädda gipsskivor vid duschar och badkar, trots att skivorna möglar, om tätskiktet läcker. 

Vi utreder även fler tveksamma konsumentprodukter på byggområdet. I och med att brister på byggområdet inte är helt ovanliga och att nya problem uppdagas, finns ingen anledning att ändra lagstiftningen och att ställa lägre krav på byggföretagen att vidta tillräckliga åtgärder för att vara säkra på att bygga rätt.

Byggbranschen borde istället för att kräva ny lagstiftning och att klaga på Högsta Domstolens domar, inrätta sig efter dem.

Domarna är klokt skrivna och gynnar byggföretag som konkurrerar med kvalité och friska hus. Det ger även nöjdare kunder. Rätt hanterat kommer domarna att ge en sundare byggbransch, så attackerna mot konsumenterna och Högsta Domstolen är direkt kontraproduktiva.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: