Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Äkta eller oäkta bostadsrättsförening – domen kommer ändra Skatteverkets bedömning”

Debatt
Publicerad: 2017-04-25 13:16

KOMMENTAR/DEBATT – av Andreas Möller, skattejurist på Möllers Juridik, tidigare tolv år på Skatteverket

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen ett beslut om att inte medge prövningstillstånd avseende vilket inflytande ett värderingsintyg ska ha vid bedömningen om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta.

Skatteverket har olika beteckningar av bostadsrättsföreningar. De delas upp i två olika kategorier, äkta och oäkta bostadsrättsföreningar.

Egentligen heter det äkta privatbostadsfastighet och oäkta bostadsföretag. Men för att gemene man ska förstå vad artikeln handlar om kommer jag att benämna dem som äkta och oäkta bostadsrättsföreningar.

För att ses som en äkta bostadsrättsförening måste åtminstone 60 procent av intäkterna komma ifrån bostadsrätter som ägs av privatpersoner. Detta innebär att så länge intäkter från exempelvis lokaler inte överstiger 40 procent så anses bostadsrättsföreningen vara en äkta bostadsrättsförening.

Typexemplet på en oäkta bostadsrättsförening är en fastighet som ligger centralt och har större lokaler i markplan. De attraktiva lokalerna innebär stora intäkter för bostadsrättsföreningen och samtidigt låga avgifter för de boende i bostadsrättsföreningen. Ju lägre avgifter för de boende desto större risk är det att Skatteverket anser att det är en oäkta bostadsrättsförening.

Beskattningskonsekvenserna beroende på om det är en äkta eller oäkta bostadsrättsförening är omfattande. En oäkta bostadsrättsförening beskattas som ett aktiebolag, det vill säga samtliga intäkter och kostnader ska tas med i beskattningsunderlaget.

Vid försäljning av sin bostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening är skatten 22 procent, i en oäkta bostadsrättsförening är skatten 25 procent.

Det går inte heller att få uppskov med den vinst en person gör vid försäljning av sin bostadsrätt i en oäkta bostadsrättsförening.

En innehavare av en bostadsrätt i en oäkta bostadsrättsförening som exempelvis betalar 5 000 kronor i månadsavgift och som skulle få betala 10 000 kronor för en likvärdig hyresrätt anses ha fått en förmån och ska förmånsbeskattas i inkomstslaget kapital med 25 procent skatt, vilket innebär ytterligare en avgift per månad om 1 250 kronor.

I den dom som kammarrätten meddelade – och som Högsta Förvaltningsdomstolen alltså inte meddelade prövningstillstånd i – var förutsättningarna följande:

En bostadsrättsförening anlitade ett värderingsföretag för att ta fram ett fiktivt hyresvärde på bostadsrätterna i den aktuella bostadsrättföreningen.

I värderingen framkom att bostadsrätternas avgift skulle ha en avsevärt högre nivå om det hade varit hyresrätter. Denna värdering ansåg sedan bostadsrättsföreningen med instämmande av kammarrätten skulle ligga till grund för bedömningen om intäkter från bostadsrätterna till 60 procent eller mer översteg intäkter från bland annat lokaler.

Denna bedömning bör ändra Skatteverkets inställning till vilket inflytande ett värderingsintyg kan ha.

Oäkta bostadsrättsföreningar som genom en värdering likvärdig den i målet kan visa att hyresnivån för bostadsrätterna i bostadsrättsföreningen borde vara högre har stora möjligheter att omklassificeras till äkta bostadsrättsföreningar och därmed åtnjuta beskattningslättnader.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se