Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Juridiskt omöjligt bortse från partsförhållanden vid bostadsbyggen idag – ett nytt regelverk behövs”

Debatt
Publicerad: 2016-06-15 13:25

DEBATT – av Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB och Jennie Sahlsten, VD AB Enköpings Hyresbostäder

 

Partnering är enligt oss ett fantastiskt arbetssätt för att skapa rätt projekt utifrån varje projekts unika förutsättningar. Tyvärr lever vi på en marknad där begreppet partnering tolkas på en mängd olika sätt och där den juridiska överenskommelsen har sin grund i rådande regelverk, ABT06 eller AB04.

Vi är övertygade om att processen och byggpriser skulle få en positiv effekt av att samsyn och regelverk skapas. Varför tar inte branschernas parter fram en standard för hur påslag, risker och självkostnader beräknas ihop med en begreppsbeskrivning kring partnering?

Som det är nu förstörs begreppet – vi har inte den juridiska möjligheten att bortse från partsförhållanden och verkligen sätta oss runt samma bord. Med ett gemensamt regelverk ”typ ABP” som klargör begrepp och ansvarsfördelningar i alla led kan partnering vara ett verktyg som underlättar den stora utmaning kommunerna står inför med ökat bostadsbyggande utan orimliga byggprishöjningar.

När vi i partnering gemensamt arbetar fram vårt projekt ska vi som kunder betala för det som projektet faktiskt kostar plus överenskommet påslag. Vi väljer i vår upphandling den entreprenör som visar sig vara bäst på att hjälpa oss med detta. Underentreprenörer och konsulter kommer med i projektet på samma villkor.

Risker och ansvar kan inte med detta synsätt hanteras enligt gällande regelverk.  Samtidigt måste vi reflektera över begreppet självkostnad. Ju fler entreprenörer vi försöker ha denna dialog med desto fler förslag på en självkostnad får vi. Olika kostnader har genom åren smugit sig in i en självkostnad som schablonpåslag.

Hur ska man hantera årsomsättningsrabatter, materialpåslag och annat om vi vill skapa en partnering där alla arbetar med ett projekt med dess rätta kostnader. Vi behöver också få strategiska leverantörer likväl som strategiska UE in i självkostnadsmodellen. Det måste vara ett grundfel i debiteringen när det finns behov av dolda påslag som vi ska hitta i projektets uppstart.

Partnering är ett begrepp som oftast beskrivs som en modell för strukturerad samverkan. Modellens tre nyckelfaktorer – gemensamma mål, organisation och ekonomi – ger förutsättningar för deltagarna att använda sin kompetens genom hela processen. Syftet är att leverera en produkt som tillförts värde genom samverkan av allas kompentenser.

Arbetet skall ske med ett gemensamt förhållningssätt, där alla, oavsett företagstillhörighet, arbetar för projektets bästa.

Partnering baseras på en stark värderingskultur utifrån värderingarna som ärlighet och öppenhet hos såväl bolaget som hos individerna. Partnering kan göra att projektets alla parter gynnas ekonomiskt genom att icke värdeskapande aktiveteter ellimineras.

Samarbetet i dagens olika tolkningar av begreppet är ofta helt fantastiska – vilket också är det alla ofta förknippar med partnering. Men detta är bara en liten del av det vi vill få ut av partnering.  

I partnering startar vi med ett blank papper, vi skapar en organisation som brinner för vårt gemensamma projekt där alla kompetenser verkligen kommer till sin rätt. Partnering bygger på en affärsmässighet där alla inblandade har en säker ekonomi. Vi behöver ett regelverk som stöder oss att arbeta efter detta.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se