Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Orimligt att övergångsreglerna kan få effekt för villaägare i decennier efter lagändring”

Debatt
Publicerad: 2016-10-07 09:35

DEBATT – av Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund

 

Justitiedepartementet föreslår att expropriationslagen ändras från och med årsskiftet, så att de som vid expropriation måste sälja sina bostäder garanteras en liknande bostad. Villaägarna har länge arbetat för detta och är positiva till den höjda ersättningen.

Dessvärre urvattnas lagändringen av övergångsreglerna, vilka innebär att de boende inte ska få full ersättning om bearbetningskoncession för gruvan har beviljats före årsskiftet.

Problemet är att de bearbetningskoncessioner som har beviljats före år 2017 kan gälla oerhört länge. Koncessioner meddelas för 25 år, men kan förlängas med tio år i sänder. Konsekvensen blir att de gamla ersättningsreglerna kan tillämpas under decennier framöver.

Flera olika bearbetningskoncessioner kan gälla för en gruva. De som får sina boenden inlösta på grund av en koncession beviljad år 2017 eller senare, garanteras ersättning motsvarande en ny bostad medan de som löses in på grund av äldre koncession, inte garanteras detta och kan få stå merkostnaden själv. Det är inte rimligt.

Ett exempel på kommande inlösen, är att gruvbolaget Boliden ska utvidga sin gruvverksamhet i Gällivare kommun. Omkring etthundra boende i byarna Sakajärvi, Likavaara och Laurajärvi ska under det närmaste decenniet få sina hus inlösta. Bolidens sex bearbetningskoncessioner i närområdet gäller fram till mellan år 2025 och år 2040, men varje koncession kan förlängas med tio år i taget.

Övergångsregeln innebär att de boende inte garanteras en sådan ersättning att de kan köpa sig en liknande bostad, då samtliga bearbetningskoncessioner har meddelats före år 2017. Bolaget kan dock naturligtvis av egen fri vilja välja en generösare tillämpning.  

Frågan om ersättning för merkostnader för nytt boende har även tidigare tagits upp i SOU 2012:73. Där diskuteras om dessa merkostnader redan idag ska betraktas som annan skada och därmed vara ersättningsbara. I så fall kan boende redan nu garanteras en ersättning så att de kan köpa sig en liknande bostad.

Villaägarnas Riksförbund anser att den garanterade ersättningen ska gälla redan idag. Vad som talar i den riktningen är även att LKAB år 2015 meddelade att småhusägare som får sina hus inlösta i Malmberget och Kiruna, kommer att få nya hus.

Övergångsreglerna kan därför i praktiken visa sig leda till sänkt ersättning för många boende som tvingas flytta. Det kan väl ändå inte vara meningen.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se