Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Fastighetsrätt

”En samisk sanningskommission – ett steg närmare ett förverkligande av samers markrättigheter”

”Ökad cellplastisolering i småhus ökar brandrisken – regeringen måste överväga reglering”

”Det talar för att bankerna ska stå för pengar som försvinner vid bedrägerier – skärp säkerheten”

”Ohanterliga konsekvenser vid förhandstecknade bostadsrätter – hur skäliga är egentligen avtalen?”

”Stoppa kommunernas rätt att lägga över ansvaret för halkbekämpning på villaägarna”

”Partisk praxis kring beskattning av lägenhetsaffärer som näringsverksamhet – det behövs prejudikat”

”Så hålls mänskliga rättigheter som inkräktar på statens intressen på avstånd”

”Så befäster HD sin roll som grundlagens väktare – stärker skyddet för enskildas fri- och rättigheter”

”Att jag som jurist tjänar över snittet hjälper inte – nya amorteringskravet är en katastrof för unga”

”Staten kysser och slår ihjäl med samma varma själ – nu måste myndigheter och domstolar vakna”

”Hade Malmberget legat i Stockholm skulle en lagändring prioriterats – KU borde granska fallet”

”Domstolen har lämnat ett yttrande om kärnavfall – inte avslagit en ansökan om tillstånd”

”Juristutbildningen och internationaliseringen – vad krävs för att möta morgondagen?”

”Domstolens avslag om kärnavfall innebär att reaktordriften måste upphöra”

”Det krävs en tydlig lag om fastighetsägares ansvar för brott i uthyrda lokaler och lägenheter”

”Politiker har lämnat ifrån sig makt som de vill ha – och jurister har fått makt som de inte vill ha”

”Nyanlända ställs mot dem som redan står i bostadskön – tvångslagstiftningen är orimlig”

”Byggmästarsmitta – och andra tillfällen då vi beskattar bostadsaffärer som näringsverksamhet”

”Skatteverket beskattar bostadsrättsaffärer som näringsverksamhet – trots att de vet att det är fel”

”Brott mot grundlagen när kommuner köper bostadsrätter som flyktingboenden”