Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Skatteverket beskattar bostadsrättsaffärer som näringsverksamhet – trots att de vet att det är fel”

Debatt
Publicerad: 2017-09-21 10:35

DEBATT – av Sven-Åke Bergkvist, delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå och ordförande Rättvis skatteprocess samt Carl Göransson, jur.kand. och VD Rättvis skatteprocess

 

Den 2 september kunde man i Dagens Industri läsa att Skatteverket ser alla spekulationsköp av bostadsrätter som näringsverksamhet.

Det är en oroande inställning då den avviker från gällande rätt. Ett spekulationsköp går inte att jämställa med att driva en näringsverksamhet och det vet Skatteverket.

”Om man köper och säljer i spekulationssyfte så ses man som näringsidkare av Skatteverket, och det innebär en helt annan typ av beskattning”, uttalade en person titulerad rikssamordnare på Skatteverket i Dagens industri. Personen i fråga är en högre tjänsteman som bör vara väl påläst på gällande rätt. Det gör uttalandet så anmärkningsvärt.

Enligt den praxis och lagstiftning som finns på området stämmer Skatteverkets uttalande inte överens med de lagar om myndigheten har att förhålla sig till.

Ett eller ett fåtal spekulationsköp är i praktiken aldrig att anse som en näringsverksamhet och utgör inte så kallad handel med bostadsrätter. Därför ska det heller inte beskattas med de 57 procent som anges i artikeln.

Det är inte heller fråga om en privatbostadsförsäljning som beskattas med 22 procent. Inkomsten ska istället beskattas med 27 procent.

Det finns visserligen praxis från Högsta förvaltningsdomstolen som har klassificerat innehav av bostadsrätter som näringsverksamhet men då har det rört sig om cirka 50-talet bostadsrätter. Troligtvis är det inte många av dem som åker fast i Skatteverkets granskning som har handlat i den omfattning som krävs.

En myndighet får inte skarva kring gällande rätt och framförallt inte fara med osanning kring hur lagstiftning och praxis ser ut, särskilt inte i media. Detta gäller i synnerhet Skatteverket som är expertmyndighet på skatteområdet. Då bör särskilt höga krav uppställas.

Hur skulle det se ut om Polisen felaktigt beskrev brottet stöld och sedan slog fast att man skulle gå efter alla som svarade mot den felaktiga beskrivningen?

Eller om Migrationsverket i en tidning skulle ställa upp egenpåhittade kriterier för att ge uppehållstillstånd? Det skulle självfallet aldrig hända. Här spelar Skatteverket i en egen liga.

Skattemyndigheten redogör i artikeln för två riktade kontroller som myndigheten har gjort. Den ena rör åren 2013-2015, och har resulterat i 53 beslut och totalt cirka 75 miljoner kronor i skatt att betala för dem som Skatteverket anser sig ha ägnat sig åt spekulationsköp.

Vi kan bara hoppas att de inte följt samma kriterier som rikssamordnaren listar i artikeln.

Emellertid vet vi att det förekommit reella övertramp från Skatteverket i vissa fall.

Vår klient Anita, 75 år gammal och pensionerad hundkennelägare, provseparerade från sin man och flyttade två gånger under loppet av åren 2014 till 2016. Dessutom hade hon sålt ett sommarboende.

Det ansåg Skatteverket skulle utgöra näringsverksamhet och gick därför efter henne med ett skattekrav på nästan en halv miljon kronor. Det är en stor smäll för en pensionär.

När vi överklagade Skatteverkets beslut backade myndigheten från sitt tidigare ställningstagande gällande Anitas bostadstransaktioner. Här är det dock anmärkningsvärt att man ens gick efter henne.

En enkel översikt av hennes situation ger för handen att Anita inte är professionell bostadsspekulant som livnär sig på sina transaktioner. Det uppfattade dock inte Skatteverket.

Skatteverkets uttalande i Dagens Industri är oroande och väcker frågor kring kunskapen på myndigheten. Vi hoppas att vi slipper den här typen av snedsteg i framtiden.

 

 

Rättvis skatteprocess är en oberoende stiftelse som kostnadsfritt hjälper privatpersoner och småföretagare som blivit orättvist behandlade i skatteprocessen att tillvarata sina rättigheter.

 Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se