Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt

166 nya miljoner till kommunerna för mottagande av nyanlända – fler ska sättas i utbildning vid ankomst

Regeringen har beslutat att höja den statliga schablonersättningen...

Ökade krav på högskolorna – vägledning ska hjälpa vid handläggning av studenters överklaganden

Med anledning av den nya förvaltningslagen har Universitetskanslerämbetet...

Ska förebygga korruption och oegentligheter – handbok om visselblåsarfunktion från Statskontoret

Statskontoret har tagit fram en handbok med överväganden...

”Viktigt att minska konspirationsteorier inför kommande val” – ny studie om valet i sociala medier

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag...

”Beslutsfattarnas kompetens kan ifrågasättas” – skarp kritik mot Tullverkets underrättelseverksamhet

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktar åter...

Klimatdeklarationer riskerar snedvrida konkurrensen – KKV avstyrker Boverkets lagförslag

Om klimatdeklarationer regleras i lag riskerar konkurrensen...

Nu ska mobiltäckningen bli bättre i glesbyggden – Telia stor vinnare i Post- och telestyrelsens auktion

Mobiltäckningen i glesbyggda delar av Sverige kommer...

”Riskerar skada provens legitimitet” – skarp kritik mot Skolverkets hantering av läckta nationella prov

Skolverket har haft stora svårigheter att hantera...

Ökad risk för avancerade it-angrepp mot banker – Finansinspektionen granskar motståndskraften

Flertalet banker satsar på arbetet med informations-...

”Korruption är inte ovanligt” – Konkurrensverket varnar för ökad korruption vid upphandlingar

Det är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken...

”Viktigt att bristerna som upptäcks åtgärdas” – Riksrevisionen granskar Skolinspektionens tillsyner

Trots att kostnaderna för Skolinspektionens tillsynsverksamhet...

”Verkar inte fungera som det var tänkt” – bristande effektivitet har kostat pensionsspararna 29 miljarder

Det svenska premiepensionssystemet har effektivitetsbrister...

”Stort behov av helhetsgrepp” – längre och bättre utbildning ska ge 1 500 nya tolkar

Fler kvalificerade tolkar, ökat antal högskole-utbildningar...

EKO-brottsdömd jurist som kör taxi vinner i domstol – förtroendet som chaufför inte rubbat

Den förtroendeställning som jurister har är jämförbar...

HD tar upp fall från SL – ska pröva omvänd bevisbörda för ”straffavgifter” i kollektivtrafiken

Det var kvinnans sak att bevisa att någon annan hade...

Nämndeman sov när domstolen beslutade att kvinna skulle utvisas – rättegången måste göras om

Enligt rådmannen och den föredragande juristen hade...

Offentliga upphandlingar för 683 miljarder – men ”oroväckande trend” att antalet anbud minskar

År 2016 uppgick värdet av upphandlingspliktiga inköp...

Dyrare att dö – men Stockholmare och Tranåsbor slipper avgiftshöjningen

Kammarkollegiet har beslutat om en höjning av den...

”Diskrimineringslagen ska följas” – IT-branschen på tur när DO granskar sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomför just nu...

”Överlag bra” – men för tidigt säga om sjukvårdens nya klagomålssystem förebygger vårdskador

Ett nytt klagomålssystem har sedan januari gällt...