Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Kraftig nedgång i M&A-affärer under första halvåret 2020

Vinge, White & Case, PwC och JP Morgan toppar League Tables

Ombud som strukits från Migrationsverkets lista får inte överklaga

Fråga om ett internt beslutsstöd

KKV utser externa rådgivare till internationellt nätverk

En rad rådgivare från Sveriges största advokatbyråer

Jurister flög privatplan till kundmöten – byrån kritiseras av domstol

Riskerar vite på en miljon kronor om de bryter mot förbudet

Ombud hade rätt till tolkersättning – trots sina språkkunskaper

Inget hinder att ombudet själv talade arabiska

Advokat varnas efter uppmärksammad musikvideo

Nämnden kritisk till advokatens yttranden

Ökad stress bland landets jurister under coronapandemin

"På många håll är arbetsbelastningen ohållbar"

Medlare vill lösa kommersiella tvister under coronapandemin

"Skriande behov av medling"

Lundin byter privat försvarare – Thomas Olsson ut, Torgny Wetterberg in

"I grunden är det ett ganska enkelt mål", säger Torgny Wetterberg

Regeringen: Kommunikation i domstol ska digitaliseras

All skriftlig kommunikation i domstols­processer ska ske i digital form

Advokat ”äventyrade enrumsprivilegiet”

Varnas av djupt oenig disciplinnämnd

Advokat får HD-prövning kring tillämpning av brottmålstaxan

Fick ersättningsyrkande prutat i hovrätten

Två jurister och två advokater nominerade till Årets Justitia 2020

"Fyra riktigt starka nomineringar som tävlar om titeln"

Kortare strafftider för narkotikabrott har inte ökat återfallen

20 procent färre lagfördes på nytt – kan finnas flera förklaringar

Advokat varnas för kraftigt saltad kostnadsräkning

Krävde betalt för förhör som aldrig ägt rum

Tidigare advokat överklagar fängelsedom i 24Money-härvan

Samtliga överklagar och EBM kräver strängare fängelsestraff