Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Om gränslöshet och killräcklighet

KRÖNIKA - av Caroline Snellman, ägare och VD för LegalWorks Advisory, aktiv i bland annat Tjejzonen, Ownershift, MetooUppropen och ICC.

”Hur korrupt är Sverige -egentligen?”

DEBATT – av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

”Att enbart rekrytera dem som snurrat radiobil som kvalificerade utredare känns forntida”

KRÖNIKA – av Jan Kallberg, jur.kand. och fil.dr. verksam i USA

”Du kan öva dig i konsten att vara lycklig”

”Sunt förnuft och rättspraxis – ett år med GDPR”

KOMMENTAR - av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen och författare till en kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) som kommit ut nu när förordningen har tillämpats i ett år

”Hur kan vi inte ha ekonomisk jämställdhet”

KRÖNIKA – av Anna Skarhed, jurist, tidigare justitieråd i Högsta domstolen och justitiekansler 2009–2018.

”Vikten av allmänt åtal” – #metoo-arbetet har bara börjat

”Barns åsikter kommer tillmätas större betydelse”

”Hård Brexit får stora och omedelbara konsekvenser för behandling av personuppgifter”

”Varför är vissa barn till svenska medborgare inte svenska medborgare?”

”Det ena erfordrar bläck, den andra blod… perspektiv på tryck- och yttrandefriheten i Sverige”

”Upphovsrättslagen från 1961 kunde inte förutse internet – EU-direktivet nödvändigt”

”De unga vill få säga sitt i en vårdnadstvist – både hos socialtjänsten och i domstolarna”

”Både domar och beslut ska motiveras – då bryter domstolarna mot Europakonventionen”

”GDPR och PSD2 – konkurrens eller komplement när individens uppgifter ska skyddas?”

”EU-domstolen och SJ – därför gäller upphandlingsreglerna även transporttjänster”