Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Swedish Matchs jämkning blir fråga för HFD

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu prövningstillstånd

Faktiskt företrädare döms betala 13,5 miljoner kronor

Har haft bestämmande inflytande – betalade inte skatter och avgifter

Tingsrätt särbehandlade staten som borgenär – kritiseras av JO

Hade särskild överenskommelse med Skatteverket

HFD: Platskasse skattepliktig – trots att den kan brytas ned i naturen

Inte möjligt väga in miljöaspekten

Fyra eftertaxerade EQT-anställda får inte PT i HFD

Har lämnat oriktig uppgift om avkastning från en riskkapitalfond

PwC slipper miljonskadestånd för felaktig skatterådgivning

Inte visat att bolaget har lidit någon skada på grund av överlåtelse

Storebrand krävs på 1,2 miljarder av norska staten

Bestrider upptaxeringen

HD: Måste betala skatt för olaglig försäljning av melatonan

Konkurrens med laglig ekonomisk sektor

Conni Jonsson stämmer PWC på 266 miljoner kronor efter EQT:s notering

Efter skatterådgivning i samband med EQT:s notering.

Försökte dra av 170 miljoner slutade med skattetillägg

Tvingas betala skattetillägg om drygt 8,5 miljoner kronor

Här är områdena som hårdgranskas av Skatteverket 2021

E-handel, uthyrning och rut-avdrag under luppen

HFD: Styrelseuppdrag i försäkringsbolag ska beskattas personligt

Arvodesfråga om styrelseuppdrag i försäkringsbolag och ideella föreningar

Allra begär förhör med EBM-åklagare Hertz i skattemålet

Åberopar även förhör med Skattemyndighetens expertvittnen

Svenska kyrkan får rätt mot Skatteverket om inkomstskatt

Får tillhandahålla tjänster inom trossamfundet

Nekas förhandsbesked om framtida husförsäljning på paradisö

Inte av vikt att frågan prövas i detta läge

Hästar var nödvändig tillgång i hovskoverksamhet

Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom