Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Sju av tio upptaxeras efter obeskattade utländska pensionsavsättningar

"Att direktpensionerna utgör en stor risk för skatteundandragande har bekräftats"

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om ny momslag

Syftet är att lagen ska bli enklare och mer begriplig

HFD: Gåvor till välgörenhet från fåmansföretag ska beskattas som utdelning

Saknas betydelse att aktieägaren inte kan disponera över de medel som förs över

Skatteverket sätter ut 39 brevlådor att lägga deklarationen i

Men varnar för risken att göra fel

Nu blir det höjd moms på cykel – och skoreparationer

Ska minska skillnaden i skatteuttag

Slipper efterbeskattning trots sen registrering av bolagsmän

Skatteverkets beslut upphävs

Oracle får rätt mot Skatteverket om goodwillavskrivningar

Goodwillavskrivningar ska inte ingå i bolagets rörelseresultat

EBM: Allt fler momsbedrägerier lagförs

Nio mål = 103 års fängelse, 125 års näringsförbud och 45 miljoner i företagsbot

Regeringen föreslår en mer lättförståelig momslag

Nuvarande momslagen svår att förstå och överblicka

Livsmedelsverket vill ha högre skatt på sötsaker

Kan förbättra folkhälsan

Ny rapport: Lönar sig ännu mer att jobba längre

Pensionsmyndigheten om nya regler

Ingen skattskyldighet för moms som felaktigt debiterats konsumenter

Dom i EU-domstolen

Förbjudet lån beskattades i Sverige – stred mot skatteavtal

Förbjudna lån ska beskattas i den enskildes hemviststat

Tidigare VD får rätt om syntetiska optioner i HFD

Syntetiska optioner beskattas som värdepapper

Återställande av försutten tid i skattemål ska prövas i HFD

Bolag hävdar att de inte nåtts av beslutet

Tele2-bolag ges rätt till miljardavdrag för valutakursförlust

Medges av drag med drygt 1,8 miljarder kronor