Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Golfsimulator inte idrott – momsen höjs till 25 procent

Inte obetydligt inslag av ”rekreation, förströelse och nöje”

Kapade IT-entreprenörers konton – döms till fängelse

Skapade "autogiroupplägg"

Rätten till avdrag kan inte ändras retroaktivt i momsregistrerat bolag

HFD om betydelsen av momsregistrering för rätten till momsavdrag

HFD klargör skattefrågor kring finansmans stiftelse

Skatteflyktslagen inte tillämplig

Två män döms för skattebrott efter jaktresor – överklagar

Jaktresor till Zimbabwe bekostades av privat bolag utan förmånsbeskattning

Syntetiska optioner inte värdepapper på grund av återköpsklausul

Arbetsgivaren hade rätt att återköpa optionerna om anställningarna avslutas

Regeringen kan förlänga möjligheten till uppskjuten skatt

"Svenska jobb och svenska företag ska räddas genom den här krisen"

Kammarrätten halverar skattetillägg efter lång handläggningstid

"En ansträngd personalsituation i samband med pandemin"

Så har skatteintäkterna påverkats av Coronapandemin

Pandemin har gett tydliga effekter på skatteintäkterna

Zettle nekas momsavdrag för marknadsföring av betaltjänsten

Nekades avdrag för ingående moms om drygt 4 miljoner kronor

Finansförbundet: riskskatten bestraffar anställda och konsumenter

Avstyrker återigen förslaget om att införa riskskatt för kreditinstitut

Swedish Matchs jämkning blir fråga för HFD

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu prövningstillstånd

Faktiskt företrädare döms betala 13,5 miljoner kronor

Har haft bestämmande inflytande – betalade inte skatter och avgifter

Tingsrätt särbehandlade staten som borgenär – kritiseras av JO

Hade särskild överenskommelse med Skatteverket

HFD: Platskasse skattepliktig – trots att den kan brytas ned i naturen

Inte möjligt väga in miljöaspekten

Fyra eftertaxerade EQT-anställda får inte PT i HFD

Har lämnat oriktig uppgift om avkastning från en riskkapitalfond