Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Försökte dra av 170 miljoner slutade med skattetillägg

Tvingas betala skattetillägg om drygt 8,5 miljoner kronor

Här är områdena som hårdgranskas av Skatteverket 2021

E-handel, uthyrning och rut-avdrag under luppen

HFD: Styrelseuppdrag i försäkringsbolag ska beskattas personligt

Arvodesfråga om styrelseuppdrag i försäkringsbolag och ideella föreningar

Allra begär förhör med EBM-åklagare Hertz i skattemålet

Åberopar även förhör med Skattemyndighetens expertvittnen

Svenska kyrkan får rätt mot Skatteverket om inkomstskatt

Får tillhandahålla tjänster inom trossamfundet

Nekas förhandsbesked om framtida husförsäljning på paradisö

Inte av vikt att frågan prövas i detta läge

Hästar var nödvändig tillgång i hovskoverksamhet

Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom

Bakslag för Allra: Förhör med Skatteverkets anställda avvisas

Parter i förvaltningsprocessen får inte får höras som vittnen

Toppchef på riskkapitalbolag överklagar fällande skattebrottsdom

Riskkapitalisten: Ansvaret ligger hos arbetsgivaren

Allra åberopar förhör under ed med anställda på Skatteverket

Ska höras om kontakterna med Ekobrottsmyndigheten

Bosatt i Portugal – inte skattskyldig i Sverige trots indirekt aktieägande

Äger indirekt aktier i två svenska bolag

”2020 – året då skatten tog time-out”

KRÖNIKA - av Hans Peter Larsson, skatterådgivare vid FAR

Beviljas ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar

Yrkandena bifölls helt eller delvis

Svea hovrätt kallar in expert från Finansdepartementet till Allra-målet

Ämnesråd som tidigare bland annat granskat AP-fonderna

Riksdagen sa ja till sänkt skatt på inkomster

7 miljoner svenskar kan få sänkt skatt

Ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik

Hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget