Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Hyrbilar och krognotor i eventbolag var privata levnadsomkostnader

Bolaget åberopade känd kund som vittne – Nils Tham

22 miljarder delas ut i skatteåterbäring under april

Varnar för bedragare

HFD: ”Fotobok” omfattas inte av reducerad skattesats för böcker

Fastställer SRN:s förhandsbesked

Drygt en miljon deklarerade första dagen – ”rekordmånga”

Fler än någonsin fick den digitalt

HD: Kvinna som orsakade onödig rättegång får stå för kostnaderna

Åberopade motbevisning först i hovrätten

”Förvånansvärt mycket oklarheter kring bevisfrågor och processrättsliga principer”

HFD:s chef Helena Jäderblom efterlyser prejudikat kring bevisfrågor i skattemål

Bolag är inte förberedda inför internationell skatteförändring

Global miniminivå på bolagsskatt om 15 procent och beskattning i flera länder

Avkastning på fordringsportföljer utgör ränta även i skattehänseende

Tre ledamöter är skiljaktiga

Atrium Ljungberg höjer utdelningen efter kraftigt ökat resultat

Resultat ökar från 867 miljoner kronor till 3 757 miljoner kronor för 2021

”Problem på toppen – så exporterar Sverige korruption”

Experten om Sveriges placeringar på den globala tio-i-topp-listan för mutskandaler - och om varför vänskapskorruption borde kriminaliseras...

HFD: Lägre energiskatt för anläggning som utvinner kryptovaluta

Anses vara en "datorhall" enligt lagens definition

Skatteverket kräver nya redskap för att bekämpa brott

"inför biometrisk id-kontroll", säger myndighetschefen Katrin Westling Palm

Bolag ska betala 2 miljarder i skatt och 800 miljoner i skattetillägg

Har felaktigt yrkat om avräkning på 2 miljarder kronor efter bolagsförsäljning

Domstolarna är överens: Carried interest beskattas som lön

Utbetalningen utgör ersättning för utfört arbete

HFD: Avdrag kan inte vägras vid koncernintern omstrukturering

Skatteflyktslagen ej tillämplig

HFD:s besked till Amex: Kortutgivning momspliktig tjänst

American Express sökte svar om moms – Skatteverket överklagade beslut