Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt

Ny praxis: Får rätt till socialbidrag för köp av smartphone

Ingår i en "skälig levnadsnivå"

Omtvistat vindkraftverk får snurra igen

Risken att skada fladdermöss och fåglar motiverar ej ett förbud

Kommun riskerar miljonböter – direktupphandlade snöröjning

Försatte sig själva i en dålig sits

Förordnade fru och barn till röstmottagare – kritiseras för jäv

Gjorde felaktig tolkning av kommunallagen

Gondolen får 18,5 miljoner för störningarna under Slussenbygget

Får nöja sig med hälften av det yrkade beloppet

Havsörnens häckningsplatser förblir sekretessbelagda

"Risk för att uppgifterna skulle kunna leda till störningar"

Systembolaget vinner kampen mot vin-appen Winefinder

Winefinder: "Vi kommer överklaga"

Känd affärsman krävs på 1,7 miljoner efter avverkning av tallar

Ville ha sjöutsikt – döms bland annat för anstiftan av grov skadegörelse

Åklagarmyndigheten: Fler bidragsbrott utreds och lagförs

Andelen redovisade bidragsbrott har tredubblats

Ökning av klagomål till Datainspektionen sedan GDPR började gälla

Omkring 3 000 klagomål per år har inkommit jämfört med 500 per år

Nekades muntligt förhör – asylsökande får ny chans

Borde fått slutföra sin talan

Regeringen avsätter 9 nya miljarder när omställningsstödet förlängs

Nu kan drabbade företag söka stöd för månaderna maj samt juni och juli

Säpo värnar om säkert 5G-nät – ”Kina utgör ett av de största hoten”

Huawei portas som budgivare

Kommun kan tvingas betala 800 000 i böter efter direktupphandling

Annonserade ej entreprenaden enligt lagen om offentlig upphandling

Inkassoföretag bröt mot lagen – får skarp kritik av Datainspektionen

Svåra att komma i kontakt med

Datainspektionen avbryter tillsynen av ABB

Dataskyddsförodningen inte tillämplig

Hindrade brandman från att hjälpa nödställd – straffet sänks

Hovrätten sänker straffet med fyra månader

Förtroendet för Sveriges domstolar fortsätter öka

Även bemötandet i domstolarna får bättre betyg än tidigare

Nya GDPR-riktlinjer: Så får arbetsgivare hantera personuppgifter

"Användandet av personuppgifter i arbetslivet är ofrånkomligt"

Covid 19-vite kräver inte lagakraftvunnet beslut

Restaurang måste betala 50 000 efter brister