Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt

Miljonsmäll för Polisen efter otillåtna ramavtalsändringar

Köpte bärgningstjänster

Kritiken mot Domstolsverkets upphandling fick inte överklagas

Förvaltningsrätten borde inte ha prövat överklagandet

Hovrätten ändrar: Två döms och en frikänns i mutbrottet i Region Skåne

Fängelsedomar ändras till villkorlig dom

Hovrätten ger familjehem vårdnaden om tolvårig pojke

"Uppenbart bäst att det rådande förhållandet får bestå"

Risk för att pojke röjer skyddat boende – umgänge stoppas

Pojke börjat tala

Ställde sig framför polisbil – döms för blåljussabotage

Hindrade poliser som jagade cyklist

Bred översyn av vapenlagen ska förenkla för legala vapenägare

Utvidgas med tilläggsdirektiv

Riksrevisionen: Myndigheternas digitala tjänster behöver bli bättre

Kvalitetsbrister som får privatpersoner svårt att använda tjänsterna

Skjuten man nekas ersättning för Rolex – får halv försäkringsersättning

Anses inte bevisat att han rånats på klocka

Estoniafilmarna fälls av Hovrätten – straffet skärps

Djupt oenig Hovrätt dubblar antalet dagsböter

Par vinner mot försäkringsbolag om preklusion i HD

Talan inte preskriberad.

Mölndals kommun riskerar bot på kvarts miljon – bröt mot upphandlingsregler

Avtalet uppgick till ett värde om tre miljoner kronor

DO: Diskriminering när kvinna nekades ”fysiskt krävande” jobb

"Mycket fysiskt krävande"

Grovt rattfull läkare förlorar legitimationen

Att hon inte druckit på fyra år räcker inte

Kammarrätten: Sahlgrenskas ordningsregler får inte överklagas

Intagen nekades använda dator om han inte deltog i morgonmöte

Rätt att omhänderta vapen när jaktledare körde rattfull till jakt

Skadeståndstalan för fosterhemsplacering preskriberad

Hävdar att Nässjö kommun försummat sitt tillsynsansvar

Tvångsmässig renlighet kan ge rätt till merkostnadsersättning

"Minskad överkonsumtion får förödande konsekvenser"

Sålde utmätt lastbil – döms för överträdelse av myndighets bud

Friades i tingsrätten - döms nu

Mäklare varnas – förmedlade lägenheter till ex-sambo

Anses vara närstående