Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt

Vaga läkarintyg sätter stopp för sjukpenning

Saknas medicinskt stöd

Liseberg ändrar sig om förtur för funktionsvarierade

Slipper DO-tillsyn

Granskning: Personer beskrivs som ”zigenare” i Polisens register

Myndigheten får kritik i färskt SIN-beslut

Förvaltningsrätten får bakläxa av HFD – prövade överklagande

Enskild saknade rätt till prövning enligt EKMR

Stockholms kommun får rätt mot flera elsparkcykelbolag

Kammarrätten: Jakträtt är en civil rättighet

Omfattas av Europakonventionen

Kommunikationschef i kommun ifrågasatte journalist – får JO-kritik

Inte varit förenligt med objektivitetsprincipen.

Asylsökande anlade brand – Migrationsverket måste betala

Oenig HD fastställer underinstansernas domar

Grovt brott när läkare larmade falskt om knivattack

Slipper fängelse eftersom hon förlorar läkarlegitimationen

Brister i Trafikverkets inköpsverksamhet vid arbetet av Förbifart Stockholm

Brister i dokumentation, bristfällig uppskattning av värdet på upphandlingar

Hovrätten underkänner narkotikadom – fängelsedömd frias helt

Anses ha saknat uppsåt

Barn som fötts i Sverige fick flyktingstatus – nu prövas målet i högsta instans

Frågan om föräldrarnas status ska påverka bedömningen av sonen

Man var förvarstagen utan laglig grund – JO kritisk mot flera myndigheter

Osäkerhet kring vem som var behörig att fatta beslutet

Överdomstol prövar mål om arbetstillstånd för tidigare student

Ansågs ha påbörjat etableringen på arbetsmarknaden

Thomas Rolén föreslås som ny ordförande för Arbetsgivarverket

"Väldigt glad och hedrad"

Får bo kvar i lägenhet efter att störande son dömts till rättspsyk

Behövs domstolsbeslut innan sonen kan bli fri igen.

Transitkorridorer i Öresundsregionen ska värnas

Vill skapa ökad grad av förutsägbarhet

Ny flaggdag och nytt belöningssystem på riksdagens bord

"Fint sätt att uttrycka uppskattning"

Kommun förlikas med rullstolsburet förskolebarn

Fick inte samma möjligheter som andra barn

HFD ska pröva om det går att tacka nej till barnbidrag

Skulle innebär ekonomisk förlust