Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Regeringen: Fler brott där barn är misstänkta ska prövas i domstol

Ny utredning tillsatt - som en del i Regeringens 34-punktsprogram

Kommunalråd bröt mot efterforskningsförbudet

Får kritik av JO

Läkarutlåtande tillräckligt för att omhänderta vapen

HFD ger polisen rätt - men ett justitieråd skiljaktigt

Ljudlig träningslokal kvar efter ändring i hovrätten

Vann – men överklagade skrivfel – får betala rättegångskostnader

Rörde sig om ett "uppenbart" skrivfel enligt hovrätten

Socialtjänsten får inte ställa krav på drogtester för ungdomstjänst

Är ett kroppsligt ingrepp

Legitimation för läkare återkallas – anses vara grovt oskicklig

Hotellkedja tvingas ersätta restaurangmusik

Musik i serveringsutrymmen särskilt ersättningspliktig

”Förvirrat och obegripligt” ombud solidariskt betalningsansvarig

Försvarade sig med att hon saknade juridiska kunskaper

Mor vann ägandestrid om hund mot dotter

Dottern tog med sig hunden till skyddat boende

Får tillbaka vapentillstånd – trots att han förvarat annans vapen

Ansågs olämplig att inneha vapen - beslutet upphävs

Gasade för att köra om långsam medtrafikant – fälls i hovrätten

Hamnade i "svårbedömt läge"

Åldring måste flytta – kom inte till rätta med vanvårdad lägenhet

Ostädbar - även för Anticimex

Hyresvärd behöver inte ”störa” narkotikahandel

Skulle innebära risker

Familjehemsföräldrar får vårdnad – mamma räcker inte till

”Förbudet mot surrogatfödslar är politisk posörkonst”

KRÖNIKA - av Jan Kallberg, jur.kand. och fil.dr. verksam i USA