Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Ny detaljplan för Gröna Lund rivs upp av domstol

Kulturhistoriska värden skulle skadas

Advokat får knappt en tredjedel av yrkat belopp

Företrädde man i mål om förvaltarskap

Slarvade bort tandprotes flera gånger – nekas ytterligare bistånd

Två gånger tidigare fått bistånd för protes

Testamente står sig trots demens och psykiatrisk vård

"Demenssymtom kan skifta från tid till annan"

Ex-sambo måste överlämna katten Smulan till matte

Tvist om vem som hade rätt till katten avgjord

Hästar var nödvändig tillgång i hovskoverksamhet

Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom

Antalet ärenden hos ARN 2020 ”saknar motstycke i historien”

Ökade med 35 procent till följd av corona

Hotade granne med kökskniv – hyresrätten förverkas

Anses utgöra allvarlig störning i boendet

Hotell avvisade romska kvinnor – DO väcker talan

Har utsatts för diskriminering

Hyresavtalet sägs upp efter nattvrål och hög musik

Gäst angrep altanfönster

Begärde tillbaka oskälig andrahandshyra – får en tiondel

Tillägg anses skäligt

Försäkringsbolaget nekade ersättning för inställd resa efter missfall

Bolaget stäms av DO

Kameraövervakade boende på stödhem i sovrummet – utan tillstånd

Kommun ska betala sanktionsavgift

Infekterad arvstvist om återbäring av miljongåvor till HD

Gav sin hustru 120 miljoner i form av gåvor innan han dog

Ingen återbetalning för Åre-stuga – villkoren skäliga trots pandemin

Avtalsfrihet råder

Kriminalvården öppnar 103 beredskapsplatser inom kort

Ökad dubbeläggning och göra utrymmen till bostadsrum