Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Skatteverket: Skenseparationer i ekonomiskt syfte ovanliga

Garantipensionen skapar inga problem

”Vilka lagar behöver vi för The Big One – pesten på nytt?”

Coronakommissionens ordförande Mats Melin om undantagslagar och tänkbara processer mot staten

”Lagstiftarna i den demokratiska världen har abdikerat inför internet”

Professor och f.d. JO om ett laglöst internet, ett arrogant regeringskansli och ett ouppklarat statsministermord

Ordningsvakters rätt att kroppsvisitera väcker reaktioner

Nya regler för ordningsvakterna

Rätt till sjukpenning – trots retroaktiv medicinsk bedömning

River upp Förvaltningsrättens dom

Kommuner behöver inte betala elevers resor vid växelvis boende

Bostad i lagen avser den bostad där eleven är folkbokförd

”Sverige har en väldigt naiv självbild när det gäller korruption”

"Supertalang" blir ny generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

Pandemin ger inte ersättning för årskort på SL

Nekas återbetalning på grund av force majeure

Trakasserade hyresvärdens personal – nu tvingas han flytta

"Icke tolererbart beteende"

HD: Återköp av en bil hindrade inte köparens krav på prisavdrag

Får rätt till 72 000 kronor

Ny detaljplan för Gröna Lund rivs upp av domstol

Kulturhistoriska värden skulle skadas

Advokat får knappt en tredjedel av yrkat belopp

Företrädde man i mål om förvaltarskap

Slarvade bort tandprotes flera gånger – nekas ytterligare bistånd

Två gånger tidigare fått bistånd för protes

Testamente står sig trots demens och psykiatrisk vård

"Demenssymtom kan skifta från tid till annan"

Ex-sambo måste överlämna katten Smulan till matte

Tvist om vem som hade rätt till katten avgjord

Hästar var nödvändig tillgång i hovskoverksamhet

Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom