Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Krönikor

”Hur kan vi inte ha ekonomisk jämställdhet”

KRÖNIKA – av Anna Skarhed, jurist, tidigare justitieråd i Högsta domstolen och justitiekansler 2009–2018.

”Vikten av allmänt åtal” – #metoo-arbetet har bara börjat

”Barns åsikter kommer tillmätas större betydelse”

”Hård Brexit får stora och omedelbara konsekvenser för behandling av personuppgifter”

”Varför är vissa barn till svenska medborgare inte svenska medborgare?”

”Det ena erfordrar bläck, den andra blod… perspektiv på tryck- och yttrandefriheten i Sverige”

”Upphovsrättslagen från 1961 kunde inte förutse internet – EU-direktivet nödvändigt”

”De unga vill få säga sitt i en vårdnadstvist – både hos socialtjänsten och i domstolarna”

”Både domar och beslut ska motiveras – då bryter domstolarna mot Europakonventionen”

”GDPR och PSD2 – konkurrens eller komplement när individens uppgifter ska skyddas?”

”EU-domstolen och SJ – därför gäller upphandlingsreglerna även transporttjänster”

”Lagstiftningen mot penningtvätt är dysfunktionell – fortsatt dubbelspel i Swedbank”

”Många barn som är placerade på hem har helt berövats sin rätt att komma till tals”

”Den enda hänsynen som finns där är hänsynen till mannen”

”Ensamansvar och arvsynd – 11 problem och faror med nya lagen om nätpubliceringar”

”Sätt stopp för företagsrekonstruktioner som brottsverktyg – Sverige borde följa Finland”

”Borgenärers bevislättnad för kapitalbrist före konkurs – en praxis med stor rättsosäkerhet”

”Begravningsavgift och public service-avgift… Vi ska alla dö men att tvingas uppskatta SVT:s utbud…”

”Problem när kommissarien skulle anställas – AD:s dom visar på vådan av egna regelverk”

”EU-migranternas rätt till sjukvård – om välfärdens exklusivitet och barnen som hamnar utanför”