Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Krönikor

”Skolstart – och vissa barn kommer hamna på Barnahus”

KRÖNIKA – av advokaten Anna Ekvall tillsammans med Barnahus Huddinge

”Det där med samtycke – hur svårt kan det vara?”

KRÖNIKA - av Anna Skarhed, jurist, tidigare justitieråd i Högsta domstolen och justitiekansler 2009–2018.

”Människans rättssystem kommer strykas från evolutionens lista”

KRÖNIKA - Sven Cavallin, f.d. rådman i bl.a. Blekinge tingsrätt

”Är Sveriges första sanktion enligt GDPR en papperstiger?”

KRÖNIKA - av Mattias Gotthold, jurist och dataskyddsombud samt ledamot i Forum för dataskydds styrelse.

”Att sitta på tösabänken” – om ett kvinnofientligt uttryck

KRÖNIKA av Ulrika Rogland tidigare domare och åklagare som nu arbetar som advokat och målsägarbiträde

”Professor Vingmutter – självständig, nästan enväldig, genom kungligt brev”

KRÖNIKA - av Bodil Borison, f.d. chefsåklagare numera seniorkonsult

”Kan inte överbeskydda medborgare från stötande uttryck”

KRÖNIKA - av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm

”Luckor i lagen gör att barn som utsätts för våld har bristande skydd”

KRÖNIKA – av advokaten Anna Ekvall tillsammans med UNICEF Sverige

”Inte tillräckligt följa upphandlingsdokumenten – måste känna till LOU”

KOMMENTAR – av advokaten Sylvia Lindén och biträdande juristen Jens Nilsson, advokatbyrån Kilpatrick Townsends Stockholmskontor

”Betydelsen av värdering av tillgångar vid offentligt ackord”

TEMA – av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet, gästprofessor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och föreståndare för Akademien för Insolvensrätt

Om gränslöshet och killräcklighet

KRÖNIKA - av Caroline Snellman, ägare och VD för LegalWorks Advisory, aktiv i bland annat Tjejzonen, Ownershift, MetooUppropen och ICC.

”Hur korrupt är Sverige -egentligen?”

DEBATT – av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

”Att enbart rekrytera dem som snurrat radiobil som kvalificerade utredare känns forntida”

KRÖNIKA – av Jan Kallberg, jur.kand. och fil.dr. verksam i USA

”Du kan öva dig i konsten att vara lycklig”

”Sunt förnuft och rättspraxis – ett år med GDPR”

KOMMENTAR - av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen och författare till en kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) som kommit ut nu när förordningen har tillämpats i ett år

”Hur kan vi inte ha ekonomisk jämställdhet”

KRÖNIKA – av Anna Skarhed, jurist, tidigare justitieråd i Högsta domstolen och justitiekansler 2009–2018.

”Vikten av allmänt åtal” – #metoo-arbetet har bara börjat

”Barns åsikter kommer tillmätas större betydelse”

”Hård Brexit får stora och omedelbara konsekvenser för behandling av personuppgifter”

”Varför är vissa barn till svenska medborgare inte svenska medborgare?”