Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Krönikor

”Lagstiftningen mot penningtvätt är dysfunktionell – fortsatt dubbelspel i Swedbank”

”Många barn som är placerade på hem har helt berövats sin rätt att komma till tals”

”Den enda hänsynen som finns där är hänsynen till mannen”

”Ensamansvar och arvsynd – 11 problem och faror med nya lagen om nätpubliceringar”

”Sätt stopp för företagsrekonstruktioner som brottsverktyg – Sverige borde följa Finland”

”Borgenärers bevislättnad för kapitalbrist före konkurs – en praxis med stor rättsosäkerhet”

”Begravningsavgift och public service-avgift… Vi ska alla dö men att tvingas uppskatta SVT:s utbud…”

”Problem när kommissarien skulle anställas – AD:s dom visar på vådan av egna regelverk”

”EU-migranternas rätt till sjukvård – om välfärdens exklusivitet och barnen som hamnar utanför”

”Att överklaga statliga anställningar – och tolka överklagandenämndens formuleringar”

”GDPR vid rekrytering och anställning – så får arbetsgivaren hantera personuppgifterna”

”En duktig sumprunkare är icke att förakta – och poliserna måste få göra vad de drömde om”

”Det är inte fult att skvallra om allvarliga brott – kronvittnen behövs i Sverige”

”JK:s och JO:s tillsyn över domstolarna bör upphöra – inrätta ett fristående Domarråd”

”Angiveri och anonymitet i rättssalarna – det kan aldrig reparera det som redan blivit gravt eftersatt”

”Sverige borde förlänga de anställdas uppsägningstid”

”Framtidens juristutbildning – krav på tre års teori och två års praktik för examen?”

”Ska luddigt formulerade målsättningar ha samma domstolsskydd som grundläggande rättigheter?”

”Juridikfabriken göder extremisternas berättelse – och marinerar domarnas fördomar”

”Olaga integritetsintrång vid hämndporr – och synen på brottsoffer”