Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”Skatteverket ska inte skriva sina egna regler – gör om gör rätt”

DEBATT - av Anders Hultqvist, Professor i finansrätt & jur. dr vid Handelshögskolan, Karlstad universitet

”Domstolarna måste använda befintliga resurserna på bästa sätt”

REPLIK – av Anders Lundberg professor emeritus vid Försvarshögskolan

”Lagen finns till för folket allena – därför förtjänar arvet respekt”

SLUTREPLIK - av Johannes Norrman, ordförande för Konservativa Studentföreningen vid Lunds universitet och juriststudent på termin 6 vid juristprogrammet, Lunds universitet.

”Samlat grepp nödvändigt beträffande nationella skattereformer”

DEBATT - av Björn Forssén, advokat och juris doktor

”Juridiken är till för alla – Norrman landar fel i sin syn på språket”

REPLIK - av Johan Gynnhammar, Socialdemokrat och juriststuderande vid Örebro Universitet

NFC replikerar om kritiserad utlåtandeskala

DEBATT - av Anders Nordgaard, forensisk specialist vid NFC och Birgitta Rådström, verksamhetsutvecklare vid NFC

”Kriminalvårdens beslut skjuter oskuldspresumtionen i sank”

DEBATT – av Torgny Jönsson, ordförande för föreningen Reclaimjustice

”Svenska domares yrkesetik är djupt förankrad i historien”

REPLIK - av Styrelsen för Sveriges Domareförbund genom Martin Sunnqvist, styrelseledamot

”Sluta förfula det juridiska språket”

DEBATT - av Johannes Norrman, ordförande för Konservativa Studentföreningen vid Lunds universitet

Moderaterna: ”För lite, för defensivt, för sent”

DEBATT – av Gunnar Strömmer, partisekreterare (M) och Karin Enström, ordförande i konstitutionsutskottet (M)

DEBATT: ”Om domarkårens yrkesetik”

DEBATT - av Anders Lundberg professor emeritus vid Försvarshögskolan.

”Dålig polissvenska hotar rättssäkerheten”

DEBATT - av Erik Geijer,auktoriserad rättstolk i engelska, tolkutbildare samt auktoriserad översättare och Jonas Hartelius, auktoriserad rättstolk respektive sjukvårdstolk i engelska samt författare.

”Inspiration inom anti-korruption – ett index som alla ledare kan inspireras av”

DEBATT – av Rashin Fardnicklasson, Advokat, inriktning anti-korruption, tidigare konsult vid Transparency International UK

”Det krävs mer för att säkra domstolarnas oberoende”

DEBATT - av Lee Wermelin, ordförande för Akavia och Fredrik Nydén, Saco-S Domstol

”Finns skilda uppfattningar om innebörden av bakgrundskontroll”

DEBATT - av Filip Malm, Cecilia Kindgren-Bengtsson, Mats Tindberg, Anders Leijon och Johan Karlefors, på Advokatfirman Lindahl.

”Uppsägning av personliga skäl – bör Finlands sak bli vår?”

KRÖNIKA - av Jenny Lundberg, Specialist partner och Head of Employment och Josephine Lindgren, Associate, Employment Team på Hannes Snellman.

”Diskrimineringsombudsmannen motarbetar upprättelse till diskrimineringsoffer”

DEBATT - av Lena Svenaeus, fil.dr i rättssociologi, Lunds universitet och tidigare JämO

”Fällningen i Pressens opinionsnämnd är unik”

DEBATT - av Mats Olin, chef Näringslivets medieinstitut

”Bevisvärdering och statistik – kommentar till en kommentar”

SLUTREPLIK – av Ulf Lundqvist, docent i processrätt samt konsult i internationell och komparativ rätt

”Ni som leder jurister – satsa mer på ledarskap och hållbarhet”

KRÖNIKA - av advokat Isabella Hugosson, advokatfirman Dahlgren & Partners