Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”De som belastar polisen hårdast är snabbt ute i ny brottslighet – då hjälper inte mer pengar”

”Hovrättens dom väckte känslor i media – men är en vinst för barnens rätt till sina båda föräldrar”

”Svart-, vit-, eller grålistade – deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag och truster i Sverige”

”HFD:s dom om osanna fakturor – återigen en rejäl bakläxa för Skatteverket”

”Häktade och intagna måste få hjälp att sköta sina praktiska liv – utanför kriminalvården”

”Borgenärer, överskuldsatta företagare och konkurser – snart blir EU-direktivet svensk rätt”

”HFD satte ner foten i ännu ett uppfostringsmål – bra att Skatteverkets bevisning underkändes”

”Har IS-återvändare rätt till bidrag – eller ska de anses ha brutit samhällskontraktet?”

”Nej, HD skrotade inte påståendedoktrinen i Belgor-målet – även om det hade varit en välgärning”

”Är grundlagens föreningsfrihet verkligen tänkt att skydda halshuggningar och terrorism?”

”Domar om osanna fakturor inga skamstraff – utan skamdomar för HFD”

”Ska minska bedrägerierna – så måste onlinehandeln anpassa sig till nya regelverket i september”

”Slopad straffrabatt för unga – regeringens beställning är en våldsam överreaktion”

”En samisk sanningskommission – ett steg närmare ett förverkligande av samers markrättigheter”

”Har varit en udda fågel – HD skrotar påståendedoktrinen inom skiljedomsrätten”

”Ökad cellplastisolering i småhus ökar brandrisken – regeringen måste överväga reglering”

”Kollision mellan dataskyddsförordningen och USA:s Cloud Act – krävs skyndsamt agerande”

”Förhållandet mellan försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott – här krävs det forskning”

”Sovande nämndemän? Problemet är att politiska domare är ett brott mot Europakonventionen”

”Allt krut på skjutningar medan våldtäkter läggs på hög – heder åt polischefer som löser detta”