Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

DEBATT: ”Att döma ungdomar till livstids fängelse är skamligt”

DEBATT – av Robert Klackenborn, Advokat på Ejder Advokatbyrå.

DEBATT: ”Omfattande litteratur om föräldraalienation”

DEBATT - av Björn Cedervall, Docent, Med dr, Civ ing och Sophie Roswall, MA , Fil kand, BA.

”Att ge uppehållstillstånd till utestängda eller säkerhetshot är ett säkerhetshot i sig”

AV: Didas Gasana, migrationsrättare och människorättsjurist

DEBATT: ”Kan ett barns nej egentligen betyda ja?”

DEBATT - av Anneli Andersson, överläkare, specialist inom obstetrik och gynekologi.

DEBATT: ”Notoriska fakta i den digitala tidsåldern”

DEBATT - av Elvira Ferm, tingsnotarie vid Ångermanlands tingsrätt.

DEBATT: ”Så här får vi slut på tvångsumgängen”

DEBATT - av Anna Ekvall, ”Barnadvokaten", ägare av Barnadvokaten AB.

DEBATT: ”Varning: Slutsatsen är inte tillförlitlig”

DEBATT – av Robert Klackenborn, Advokat på Ejder Advokatbyrå.

REPLIK: ”Nytt styrdokument säkerställer enhetlig förhörsmodell”

Av Irena Höglund Matthews, Verksamhetsutvecklare, UB Syd (tidigare UC Syd), Enheten för utveckling av brottsbekämpning vid Nationella Operativa Avdelningen

DEBATT: ”Mitt första år som advokat”

DEBATT - av Martina Kallenberg, Kallenberg Advokatbyrå AB

”Korrekt av HD att genomsökning på distans ej förbjuds av folkrätten?”

KRÖNIKA - av David Silverlid, doktorand i internationell rätt och tidigare rättsattaché vid Internationella rödakorskommitténs delegation till Förenta nationerna i New York.

DEBATT: ”Sverige förtjänar standardiserade brottsutredningar”

DEBATT – av Robert Klackenborn, Advokat på Ejder Advokatbyrå.

”Vem bryter den onda personalomsättningen inom Kriminalvården?

DEBATT - av Rony Ahmed, anställd inom kriminalvården sedan 2015.

”Ger verkligen lagen det som Erdogan vill ha av Sverige?”

DEBATT - av Ingemar Folke, jurist.

”Nämndemäns medverkan – en fråga om oberoende domstolar”

DEBATT – av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm och Anders Mellstrand, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

”Att vara målsägandebiträde är svårare än vad vissa gör det till”

DEBATT – av Robert Klackenborn, Advokat på Ejder Advokatbyrå.

”Legal Operations – ett verktyg för att skapa en effektiv och motståndskraftig juristfunktion”

DEBATT - av Linn Alfredsson, principal corporate counsel, Microsoft western Europe och Sara Edlund, general counsel på Dustin.

Nämndemännen: ”Eniga med Domstolverkets generaldirektör”

DEBATT - av Stefan Blomquist, Förbundsordförande Nämndemännens Riksförbund

Thomas Rolén – ”Jag förstår att snippadomen väcker känslor”

KRÖNIKA - av Thomas Rolén, Generaldirektör Domstolsverket

”Livsmedelspriserna föranleder lagändringar och planering avseende indirekta skatter”

DEBATT – av Björn Forssén, advokat och juris doktor.

”PTS bredbandsavgifter snedvrider svensk telekommarknad”

DEBATT - av Jon Karlung, vd Bahnhof