Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

DEBATT: ”Att vara advokat kräver mod, kunskap och styrka”

DEBATT - av advokaterna och juris doktorerna Adriana Krzymowska, Amelia Krzymowska och Antonia Krzymowska

DEBATT: ”Varför inte förbjuda rasistiska organisationer?”

DEBATT – av Aws Al-Kohaili, juriststudent vid Uppsala universitet, inriktning internationell rätt

REPLIK: ”Flera delar av krönikan saknar empirisk grund”

REPLIK – av Johan Brosché, docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet.

”Ökade advokatkostnader beror på fler och större utredningar”

DEBATT - av Advokat Martin Orler & Advokat Gustaf Linderholm

DEBATT: ”Sanningen finns inte i skildringarna, den finns i bevis och fakta”

Krönika – av Steven Kay, QC, Chefsadvokat på Chambers of 9 Bedford Row

REPLIK av Daniel Larsson – ”Tack men nej tack!”

REPLIK - av Daniel Larson, åklagare och rättspolitisk debattör

REPLIK – ”Välkommen till vårt lag, åklagare Larson!”

REPLIK - av Wanna Svedberg Andersson, doktor i straffrätt, Moa Bladini, doktor i straffrätt, Kristina Hultegård, doktorand i rättsvetenskap, David Jivegård, doktorand i rättsvetenskap, Tormod Otter Johansen, doktor offentlig rätt, Elin Sandegård, doktorand i offentlig rätt, Kristina Wejstål, doktorand i internationell rätt, Sebastian Wejedal, doktor i processrätt - alla vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

”Rätt resurs på rätt ställe minskar momsbedrägerierna”

DEBATT - av Björn Forssén, advokat och juris doktor

DEBATT: ”Rättssäkerhet och de olika kriminalpolitiska lagen”

DEBATT - Daniel Larson, åklagare och rättspolitisk debattör

DEBATT: ”Sverige och det europeiska åklagarsamarbetet EPPO”

DEBATT - av Ester Herlin-Karnell, Professor i EU-rätt, särskilt EU-straffrätt vid Göteborgs universitet.

DEBATT: ”Hur skall kvinnor skyddas från våld under pandemin”

DEBATT - av Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska, Människorättsjuristerna och Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorättsjuristerna.

”Se barnkonventionen vid prövningen av barnets bästa i vårdnadsmål”

DEBATT – av Kristoffer Gråborg, Jur kand och innehavare av JuristHjälpen

REPLIK: ”Tilltalads tystnad kan inte ensamt användas som bevis för dennes skuld”

Av Ralf G Larsson, f.d. hovrättspresident

”Hur kan utländska juristers ställning på arbetsmarknaden förbättras?”

DEBATT – av Elena Riabykh, utländsk jurist som studerar sista terminen på kompletteringsutbildningen för utländska jurister.

DEBATT: ”Ett GDPR för AI? eller ”De lege non grata?”

DEBATT – av Evelina Anttila, Chefsjurist på AI-bolaget Peltarion och styrelseledamot i Stockholm AI.

”Bevarandeföreläggande – ett nytt tvångsmedel som kan göra oss till hemliga angivare?”

DEBATT - av Conny Larsson, advokat, och Björn Persson, jur. kand., Advokatfirman Singularity Law AB.

DEBATT: ”Diskrimineringsskyddet stärks efter EU-dom”

DEBATT – av Lars Arrhenius diskrimineringsombudsman.

”Vi tänker inte tyst bevittna hur Sveriges regering underminerar internationell rätt”

DEBATT - av Anna Ernestam, Annelie Börjesson, Beatrice Eriksson, Maria Frisk, Morten Kjaerum, Peter Brune, Petra Tötterman Andorff och Sara Lundqvist.

”Absurda återkrav hotar assistansbranschen”

DEBATT - av Henrik Petrén, Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans

DEBATT: ”Domstolsreformen behöver utvärderas”

DEBATT - av Christina Wainikka, Patrick Krassén, Mats Kola, Stefan Lautmann och Lars Thyresson.