Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”Förhållandet mellan försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott – här krävs det forskning”

”Sovande nämndemän? Problemet är att politiska domare är ett brott mot Europakonventionen”

”Allt krut på skjutningar medan våldtäkter läggs på hög – heder åt polischefer som löser detta”

”Retorik och muntlig argumentation viktiga vapen för juristen – borde lyftas på utbildningen”

”Rättshaveristerna har rätt – svagt juridiskt skydd för akademisk frihet i Sverige”

”Verklighetsfrånvänd och naiv – jag tvår mina händer inför regeringens nya barnlagstiftning”

”HFD utdelar skamstraff till Skatteverket om osanna fakturor – nu återstår att se vad som händer”

”Viktigare med rimlig bevisvärdering än kronvittnen och anonyma vittnen”

”Det behövs inga nya lagar – socialnämnderna ska tillämpa gällande lag oavsett budget”

”Ett pappersark kan vara värt miljoner – hög tid att inrätta ett testamentsregister”

”Det talar för att bankerna ska stå för pengar som försvinner vid bedrägerier – skärp säkerheten”

”Straffrabatt för mamma som inte visste att barnaga är förbjudet i Sverige… här gick domstolen vilse”

”Inrätta specialdomstolar för skattebrottmål – en fråga om rättssäkerhet och processekonomi”

”Det finns mycket att vinna på en jämställd advokatbransch”

”Regeringen borde aldrig ha avskedat Maria Ågren – därför vinner hon i Arbetsdomstolen”

”De flesta har inte råd att processa – det behövs fler pro-bono-advokater i diskrimineringsmål”

”Personnumret är nyckeln till Sverige – och kan fortsätta användas av den som är här illegalt”

”Tre av fem domar i skattemål saknar motivering till varför advokatkostnader inte ska ersättas”

”Ohanterliga konsekvenser vid förhandstecknade bostadsrätter – hur skäliga är egentligen avtalen?”

”En feltanke av sällan skådat slag – när åklagare och advokater är överens måste ministern tänka om”