Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt

Man med sömnsvårigheter har rätt till hel sjukersättning

Jämförelse med föregående års inkomstdeklaration kan resultera i ett lägre skattetillägg

Lagen om skydd för företagshemligheter ses över

Borgensåtagande till närstående företag ansågs vara utgift för att förvärva och bibehålla kostnader

Samma ägare – inget krav för fiskeristöd

Läkemedelsverket måste lämna ut rapport om antalet avlidna vid Pfizer-läkemedelstudie

Återkommande anställningar ger rätt till arbetslöshetsersättning

Botniabanan får gå genom värdefullt naturområde

Marknadsföringen av Zon-gel var till stor del ovederhäftig

50-årig kvinna får adoptera 5-årig pojke från Zambia

Felaktig firmaregistrering gav 10 000 kronor i skadestånd

SVT fick inte sända det sponsrade programmet Snowmagasinet Richter

Sjuksköterska mister legitimationen pga narkotikabrott

Anmälningsplikt för resande med kontanta medel som överstiger 10 000 euro

Släpp in fler unga jurister på domarbanan!

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Calle Jonsson får inte konsulärt bistånd för prövning i grekisk domstol

Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor

Det ska inte ta 5 dagar för ett brev att komma fram

Om föräldraskap vid assisterad befruktning