Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inte ofredande spotta och skrika på hemtjänstpersonal

Nyheter
Publicerad: 2023-11-10 13:24
Foto Janerik Henriksson / TT

En dotter till en kvinna som anlitade hemtjänsten och dömdes för ofredande mot personalen frias i hovrätten.
Hon skvätte saliv på en anställd, gapade och skrek på henne, stampade med foten och höjde armen.
Enligt hovrätten kan det visserligen betraktas som olämpligt, men är inte tillräckligt för att motivera ansvar för ofredande.

En 50-årig kvinna åtalades för ofredande då hon, enligt åtalet, agerat hänsynslöst mot en anställd på det äldreboende som 50-åringens mor bor på. Hon ska ha gapat och skrikit otrevliga saker åt målsäganden och när hon stått nära målsäganden hade hon stampat hårt i golvet, höjt armen och fräst mot målsäganden så att det skvätt saliv.

Skaraborgs tingsrätt konstaterade att med hänsyn till uppgifterna att den tilltalade ska ha gått fram till personalen och gapat och skrikit till henne i ett upprört tillstånd måste 50-åringen ha förstått att det fanns en risk att det skulle skvätta saliv i målsägandens ansikte. Med hänsyn till att 50-åringen trots detta har valt att ställa sig så pass nära kvinnan som hon har gjort har hon enligt tingsrättens mening varit likgiltig inför denna risk. Hon har därmed handlat med likgiltighetsuppsåt. I övrigt bedömde tingsrätten att hennes agerande är sådant att hon måste ha gjort det med avsiktsuppsåt.

Utdraget

Vad gäller om gärningen är straffbar gjorde tingsrätten följande överväganden:  Den hemtjänstanställde har varit på platsen för att utföra sitt arbete och har känt sig tvungen att vara kvar på platsen för att ge vård och omsorg till vårdtagarna. Det har vidare framgått att det har varit ett relativt utdraget händelseförlopp då hon har börjat gapa och skrika på målsäganden redan ute på gården och att så har skett under en längre tid.

Målsäganden har även varit i en utsatt situation då en del av gärningen har skett i samband med att hon står nedåtböjd för att utföra ett vårdlyft. Tingsrätten bedömde mot bakgrund av detta att 50-åringens handlande har gått utöver vad målsäganden kan förväntas tåla. Det ansågs därmed styrkt att gärningen innebär ett sådant hänsynslöst agerande som kan förväntas kränka målsägandens frid på ett kännbart sätt. Med hänsyn till att hemtjänsten tidigare har fått anlita ett vaktbolag är det även styrkt att 50-åringen har förstått att hennes agerande går ut över vad målsäganden kan förväntas tåla.

Åtalet var därmed styrkt och 50-åringen dömdes för ofredande till 30 dagsböter.

Hovrättens bedömning

I likhet med tingsrätten anser Göta hovrätt det bevisat att 50-åringen vid tillfället gapade och skrek på den anställde, höjde armen, stampade i golvet och fräste mot henne så att det skvätte saliv. Det är oklart exakt hur nära den anställde som 50-åringen stod när hon agerade på detta sätt. Att 50-åringen under alla omständigheter betedde sig otrevligt mot målsäganden på ett sätt som måste anses som hänsynslöst är emellertid styrkt.

Frågan är dock om agerandet når upp till den nivå som krävs för straffansvar, det vill säga om det som 50-åringen gjorde kunde förväntas kränka målsägandens frid på ett kännbart sätt. Hovrätten har förståelse för att situationen tedde sig obehaglig och hotfull för målsäganden. Det står också klart att hon tog illa vid sig av den tilltalades agerande.

Uppsåt inte bevisat

Det är dock inte bevisat att den tilltalade hade uppsåt till att skvätta saliv på målsäganden. Att hon gapade och skrek på målsägande, stampade med foten och höjde armen kan visserligen betraktas som olämpligt, men är enligt hovrättens mening inte tillräckligt för att motivera ansvar för ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. 50-åringen ska därför frikännas och målsägandens skadeståndstalan avslås.

(Blendow Lexnova

Gratis nyhetsbrev om rättsfall , juridik och näringsliv från Dagens Juridik – klicka här

Redan kund?

För dig som prenumererar

Bli Plus-kund idag för att ladda ner filen/filerna

hemtj
Köp här

Tre månader 69 kr/månad, därefter 99 kr per månad. Ingen bindningstid.

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: