Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Krönikor

”Trots Styckmordsmålet och fallet Billy Butt så förblir förtroendet för rättsväsendet högt”

”EU välkomnar högkvalificerad arbetskraft – men Sverige måste tydliggöra fördelarna med blåkortet”

”Juristbranschen lider av sin tradition av hierarki – makten över någon annans arbetstid missbrukas”

”Efter 25 år borde någon försöka besvara den klassiska frågan: Vad visste statsministern?”

”Registret över romer och NSA-skandalen i USA har klara likheter – ny underrättelseteknik utan mognad”

”En obehaglig jävssituation – min son dömdes på förhand av polis och åklagare som jag arbetat med”

”Är alla klienter verkligen kapabla att befria sina advokater från tystnadsplikten?”

”Romerna behöver inte underdånigt invänta myndigheternas granskning – stäm staten!”

”Styrelserepresentation begränsar personalens insyn – och ger ingen rätt att bryta tystnadsplikten”

”Regeringens myndighetsfetischism löser inte polisens problem – så vem står för tänkandet?”

”Statens intresse att maximera sina inkomster ligger HD varmt om hjärtat – till men för den enskilde”

”Så kan affärsjurister lämna bromsklossrollen och skapa verkligt värde på en komplex marknad”

”Svensk skatteindrivning bryter mot mänskliga rättigheter – Sverige fälls i Europadomstolen”

 Under sommarens högtryck meddelade Europadomstolen...

”Axbergers testamente – inga fler opåtalade friheter för regeringskansliet när det gäller offentlighet”

”Att driva advokatverksamhet och att sluta vara en haj – den store vite…”

”När den anställde tog med sig arbetsgivarens kundlistor slutade det med mångmiljonskadestånd”

En historisk tillbakablick på ne bis in idem – ”då ålades kommittén att beakta statsfinansiell hänsyn”

”Justitierådets lagförslag om brottet utlandspionage ger en fläkt av krigets grundlagsändringar”

”Avskaffa rätten för anställda att sitta i bolagsstyrelser – inrätta företagsråd i stället”

”Hög tid att politikerna tar ner plakaten om strängare straff och vidtar åtgärder för att uppnå resultat”

Annons
Annons