Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Krönikor

”Regeringens myndighetsfetischism löser inte polisens problem – så vem står för tänkandet?”

”Statens intresse att maximera sina inkomster ligger HD varmt om hjärtat – till men för den enskilde”

”Så kan affärsjurister lämna bromsklossrollen och skapa verkligt värde på en komplex marknad”

”Svensk skatteindrivning bryter mot mänskliga rättigheter – Sverige fälls i Europadomstolen”

 Under sommarens högtryck meddelade Europadomstolen...

”Axbergers testamente – inga fler opåtalade friheter för regeringskansliet när det gäller offentlighet”

”Att driva advokatverksamhet och att sluta vara en haj – den store vite…”

”När den anställde tog med sig arbetsgivarens kundlistor slutade det med mångmiljonskadestånd”

En historisk tillbakablick på ne bis in idem – ”då ålades kommittén att beakta statsfinansiell hänsyn”

”Justitierådets lagförslag om brottet utlandspionage ger en fläkt av krigets grundlagsändringar”

”Avskaffa rätten för anställda att sitta i bolagsstyrelser – inrätta företagsråd i stället”

”Hög tid att politikerna tar ner plakaten om strängare straff och vidtar åtgärder för att uppnå resultat”

”Vill du skriva mångmiljonkontrakt i Kina – då måste du veta vem som är legal representative…”

”Jag hade gärna velat intervjua även åklagarna – men det finns fler böcker att skriva…”

”Att skydda barnets intressen är inte att tro att man kan gissa vad som rör sig i barnets huvud”

”Compliance – inte okontroversiellt att utländska regler får rucka på principer inom svensk arbetsrätt”

”Många seniora jurister vill byta jobb – men i Sverige är man så rädd för att anställa mogna personer”

”Regeringens spariver har redan slagit till hos domstolarna vid byte av offentlig försvarare”

”Efter denna internationella fusion tänkte jag på Madeleine Leijonhufvuds gamla visdomsord”

”Stolthet och fördom mot sociala medier kan leda till felaktig rättstillämpning”

”Det är väldigt konstigt att Högsta domstolen skyddar skurkar på det här sättet”