Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Klädsamt om Lambertz bryter sin tystnad när Bergwallkommissionen redovisar sin utredning”

Krönikor
Publicerad: 2015-06-04 10:06

KRÖNIKA – av Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert och adjunkt i medierätt vid JMK

 

Göran Lambertz har förklarat att han avbryter sitt deltagande i debatten om Quickfallet. Det är synd på ett sätt och framför allt är det för tidigt.

I morgon överlämnar Bergwallkommissionen sin utredning till regeringen – den utredning som Göran Lambertz med boken Quickologi hoppades kunna övertyga att de fällande domarna mot Quick för åtta mord inte är en ”rättsskandal”.

Utredaren Daniel Tarschys slutsatser har uppenbarligen nått Göran Lambertz. När Göran Lambertz meddelade sin ”time-out” den 26 maj förklarade han att ”sannolikt kommer Bergwallkommissionen i nästa vecka att kritisera brottsutredningen på en del punkter.”

En av de viktigaste frågorna för kommissionen att kartlägga är vilket underlag som tingsrätterna som dömde Quick fick under processen.

Framgick det att Quicks berättelser under utredningarna förändrats för att hyfsat stämma med verkliga förhållanden? Ja, menar åklagaren Christer van der Kwast och Göran Lambertz i dag. Som justitiekansler förklarade Lambertz att  ”det finns inte anledning att anta att de brister som må ha funnits i någon eller några av förundersökningarna har inneburit att domstolarna har vilseletts”. Daniel Tarschys har kommit till en annan slutsats.

Enligt vad som sipprat ut från utredningen fick visserligen tingsrätterna reda på att berättelserna förändrats men inte i tillräcklig utsträckning. Vissa sakuppgifter saknades också. Domstolarna gavs därmed inte tillräckligt underlag för att göra en grundlig prövning av Quicks trovärdighet och tillförlitligheten i de uppgifter han lämnade.

Det var också Svea Hovrätts slutsats i resningsbeslutet i Yenon Levi-fallet. Hovrätten konstaterade att tingsrätten inte fullt ut kunde beakta hur Quicks berättelse utvecklats och därmed kunde det ”antas att tingsrättens tillförlitlighetsbedömning skulle ha kunnat påverkas av ytterligare information om Sture Bergwalls olika uppgifter” under förundersökningen.

Daniel Tarschys är sannolikt för klok för att beskriva det som en ”rättsskandal”, i varje fall inte utan att definiera det. Ett rubrikvänligt men synnerligen svårfångat begrepp där det finns lika många definitioner som användare. Bland annat Lambertz själv har sett det starkare ordet ”rättsröta” som synonym.

Epiteten är förvillande och ointressanta. Det är tillräckligt starkt att konstatera att de fällande domarna var ett misslyckande för rättsväsendet och ett nederlag för rättssäkerheten. Om detta misslyckade beror på strukturer eller enskildas tillkortakommande eller kollektivt tunnelseende där avvikande uppfattningar ogillas eller i värsta fall i kombination har Tarschys förhoppningsvis svaret på.

Riksåklagaren har redan dragit sina slutsatsen. Enligt Anders Perklev är det olyckligt att en åklagare ensam driver ett fall och fattar beslut om åtal i mer omfattande utredningar. Samma syn på ensamarbete har även polisen gett uttryck för.

Frågan är vilka slutsatser Göran Lambertz drar. Kan man beskriva ett arbete som ”skickligt” och ”professionellt” om en domstol inte ges ett fullödigt underlag? Detta även om åklagaren inte selekterat urvalet för att medvetet vilseleda domstolarna. Insinuationerna om att åklagaren Christer van der Kwast och förhörsledaren Seppo Penttinen med flera uppsåtligen skulle ha blåst svenska folket tyder på en god konspirationsförmåga och sådana tankar bör negligeras eller bevisas.

Göran Lambertz bör bryta sin självvalda tystnad när kommissionens bedömningar finns på bordet. En tystnad när motargumenten tornar upp sig vore inte klädsam med tanke på allt damm han rivit upp. Kommissionens resultat förtjänar och tjänar på att ifrågasättas. Kärnfrågan hur liknande tillkortakommanden ska undvikas när det gäller den framtida rättsskipning kan diskuteras utan att Göran Lambertz åter gör våld på principen om oskyldighetspresumtion.

 

 


Dela sidan:
Skriv ut:

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se