Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”HFD:s bakläxa till Skatteverket ger många felaktigt dömda företagare möjlighet till omprövning”

”Allemansrätten och spårpreparering – som jurist och skidåkare finner jag frågeställningen felställd”

”Det är känt att studenter med toppbetyg inte alltid är de som presterar bäst – Juridik II är ingen genväg”

”Palestinier får ingen rättssäker asylprövning – artikel 1 D i FN:s flyktingkonvention beaktas inte”

”Mina manliga vänner från juristprogrammet skulle aldrig ha fått de här frågorna på en intervju”

”Vi får intrycket att Uppsala universitet struntar i sina studenters framtid – vi är förda bakom ljuset”

”En sak är säker, Kriminalvården – lagen är oklar och då ska den mest fördelaktiga tolkningen tillämpas”

”Om kungen avstår från att åberopa rekvisiten för högmålsbrott – då har han rätt att väcka åtal”

”Därför har en stor grupp oppositionella domare trotsat HD – lös problemet med ne bis in idem!”

”Kriminalvården förstår att detta upplevs som orättvist – men vi måste tillämpa lagen lika för alla”

”Polisnotorna urholkar idrottsklubbarnas ekonomi och polisens förtroende – vad gör Beatrice Ask?”

”Kriminalvården anser att 3,5 års fängelse i Finland motsvarar 4,5 år i Sverige – HFD prövar frågan”

”Varför kan inte Julian Assange förhöras i London när en hel svensk domstol åker till Rwanda?”

”Vad Madeleine Leijonhufvud har för sakskäl att skriva om Brottsbalkskommentaren är höljt i dunkel”

”Trots lagen så har Socialstyrelsen inte presenterat någon haveriutredning om mördade kvinnor”

”En rätt för Kungen att själv väcka åtal går inte att förena med de särskilda reglerna för högmålsbrott”

”Hur skulle då hovrätten kunna avgöra om prostitutionen varit frivillig – lagen är en fars!”

”Skatteverket har advokatbyråerna på kornet – det kan kanske få advokater att ta betalt för sina byråer”

”Väsentlig skatteförmån – vad är det?”

”Ny europeisk köplag – en flaskhals mindre för den gränsöverskridande handeln inom EU”