Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”Lambertz är den nyttigaste juristen Sverige haft – men hans intåg i Quickdebatten är olyckligt”

”Polisen har all makt att återkalla de godtyckliga fakturorna och bespara sig själv fler scener…”

”Alltså: dags att läxa upp de frifräsande domarna i HD – de har ju retat upp våra blå makthavare…”

”Befängt att tro att affärsjuristerna vill åt uppdragen som offentlig försvarare”

”Det är tydligt att rättsläget gällande ne bis in idem är långt ifrån klargjort”

”Åklagaren kan tillämpa hatbrottslagen på rom-registren – tillräckligt att ett motiv är etniskt”

”Idag inför riksdagen spansk sekretess hos svenska myndigheter – dessutom med ett luddigt rekvisit”

”Kritiken mot den friande hovrättsdomen övergick i ren lynchning – numera sker det via internet”

”Åklagarens agerande i barnläkarmålet visar på en märklig syn på rättssystemets aktörer som ofelbara”

”I skattemål är staten både part och domare – så döm rätt och döm i tid!”

”Norrmalmstorgsdramat hanterades som om det fanns en generell nödrätt – men vad har vi lärt oss?”

”Anne Rambergs argumentation är högst diskutabel – nyansera kraven för tillträde till advokatyrket”

”Sanktionsavgifter istället för straff – ett effektivt vapen mot lagöverträdelser”

”Vi har inte mörkat bortfallet i vår ADHD-studie, Lars Lundström”

”Det kan inte anses att Göta hovrätts kontroversiella ställningstagande ryms under notoriska fakta”

”Jurister saknar professionellt grundad kunskap om rättsreglernas spegelbild i samhället”

”Hovrättens domskäl om hur synen på sexlivet har förändrats borde inte få skrivas utan robust stöd”

”Apropå ADHD-medicinering: Kriminalitet som ett biologiskt betingat handikapp – åter till 20-talet?”

MUF till attack mot Beatrice Ask: ”Kronvittnen riskerar att allvarligt försämra rättssäkerheten”

”I 23 år har vi sett att domstolarna inte tillämpar FN:s barnkonvention – men nu kan HD ändra på det”