Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Specialdomstolarna rationaliserar bort domare – och koncentrerar kunskapen till huvudstaden”

Debatt
Publicerad: 2017-02-01 14:50

DEBATT – av Staffan Teste, jur.kand, Bildombudsmannen AB

 

Var skapandet av nya specialdomstolarna Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolenden 1 september förra året i själva verket en bortrationalisering av domare?

Ungefär samtidigt med skapandet av de nya domstolarna antogs den 1 juli 2016 en ny lag som innebär färre domare i tvistemål (prop. 2015/16:56 ökad endomarbehörighet i tvistemål).

I praktiken innebär den nya lagstiftningen att betydligt färre domare än tidigare kommer att döma i till exempel upphovsrättsmål. Från att tidigare i praktiken ha varit tre domare om båda parter i målet så begärt, kan domstolen själv (det vill säga den domare som skall avgöra målet) bestämma att det är fullt tillräckligt med en domare för avgörandet.

I ett fall i Stockholms tingsrätt hade huvudförhandlingen i ett mål förskjutits ett halvår på grund av beslut efter begäran av en part och väntan på att få fram tre domare som samtidigt kunde avgöra målet.

Efter det att den nya lagen trätt i kraft beslöt domstolen istället att det var tillräckligt med en domare för att avgöra målet så i praktiken hade inte den långa tidsutdräkten behövts för att genomföra den planerade huvudförhandlingen.

När det gäller till exempel upphovsrättsmål blir den nya Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea Hovrätt sista instans. Vissa mål kan dock komma att föras upp till Högsta domstolen, några få mål kan tillåtas överklagas. Från domstolens inrättande i september 2016 till nyligen har det gällt två stycken mål.

Så i praktiken kommer ett prejudicerande upphovsrättsmål enbart att bedömas av fyra domare. En i lägsta instans och tre i högsta instans – mot som det var tidigare: tre i lägsta instans, tre i hovrätten och fem i Högsta domstolen = elva domare (förutsatt att prövningstillstånd meddelades).

Frågan är om remissinstanserna som ville föra in upphovsrättsfrågorna i den nya specialdomstolen hade klart för sig denna utveckling. Och vad tänkte politikerna som klubbade igenom förslaget i riksdagen?

Upphovsrättsfrågor är en typ av tvistemål som ökar. Dessa frågor kombineras också med andra typer av frågor som till exempel förtal, utpressning, bedrägeri mm.

I praktiken kommer framtiden att innebära en utarmning av vissa typer av tvistemål från domstolar ute i landet. Domare utanför Stockholm utarmas och får ingen allmän kunskap om dessa tvister.

Det kommer att leda till att dessa kombinationsmål helt skall överföras till Stockholms tingsrätt där Patent- och marknadsdomstolen finns med överdomstolen i Svea Hovrätt som sista instans.

På en direkt fråga nyligen meddelade en representant från Patent- och marknadsdomstolen att det är den domstol som ska ha alla upphovsrättsliga mål. Är det kombinationsmål kan det resultera i att målen delas upp i två eller i bästa fall att de slås samman även i Stockholms tingsrätt.

En stor debatt har först på senare tid om regionalpolitiska satsningar i TV och i riksdagen har det talats om att föra ut myndigheter i landet på samma sätt som det en gång i tiden gjordes just för att inte utarma verksamheter i landet utanför storstäderna.

Var det någonting som politikerna glömde bort när man centraliserade de nya specialdomstolarna till Stockholm?

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: