Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Företrädaransvaret för skatteskulder måste reformeras – nu kan ministern inte ducka längre”

Nyheter
Publicerad: 2017-02-09 13:23

DEBATT – av Carl Göransson, jurist och VD för stiftelsen Rättvis skatteprocess 

 

Advokatsamfundet, Svenskt Näringsliv och Umeå Universitet. Det är några av Entreprenörskapsutredningens remissinstanser som vill att det skatterättsliga företrädaransvaret utreds.

Det framgår av en remissammanställning som Rättvis skatteprocess har genomfört.

Stödet för en utredning av företrädaransvaret är solitt. Det är positivt att det finns ett brett stöd för en utredning av företrädaransvaret. I dag fungerar det inte ändamålsenligt och Skatteverket har getts en gräddfil att begära in skulder från enskilda när ett aktiebolag går i konkurs.

I normalfallet kan företrädare för ett aktiebolag – ägare, styrelseledamöter eller VD – inte bli betalningsansvariga för de skulder som finns i bolaget vid en konkurs förutsatt att de fullföljt sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen. Det gäller alla typer av skulder – utom skatteskulder.

För skatteskulder finns det ytterligare en särskild reglering som möjliggör för staten att kräva ut skatteskulder direkt från bolagets företrädare, det så kallade företrädaransvaret.

För att företrädaransvar ska kunna dömas ut krävs att företrädaren för företaget har varit grovt vårdslös. I praktiken har domstolarna tolkat detta ansvar mycket strängt. För att undgå ansvar måste en företrädare senast samma dag som skatteskulden förfaller till betalning vidta åtgärder för att avveckla bolaget, oftast genom konkurs.

Företrädaransvaret döms således ut strikt. Personer som normalt inte skulle anses vara särskilt vårdslösa blir personligt betalningsansvariga för tusentals kronor.

Domstolarnas tolkning av praxis får konsekvenser. Den medför att människor som försökt göra rätt för sig far illa. På grund av företrädaransvaret tvingas varje vecka individer från sina hem, blir barskrapade och i många fall går de i personlig konkurs; i bästa fall får de skuldsanering. Det drabbar inte bara enskilda individer, utan även anhöriga påverkas.

Det var därför välkommet att Entreprenörskapsutredningen föreslog att företrädaransvaret utreds.

Efter att remisstiden på betänkandet nu gått stämmer alltså flera remissinstanser in i kravet, enligt den remissammanställning som Rättvis skatteprocess har tagit fram.

Advokatsamfundet, Umeå Universitet, Småföretagarnas riksförbund och Almega, bland andra, vill se en utredning av den skatterättsliga regeln. Även flera myndigheter stämmer in i kravet på förändring.

Faktum är att ingen remissinstans till utredningen direkt motsätter sig en utredning av företrädaransvaret, vilket är mycket positivt.

Tidigare har även en riksdagsmajoritet krävt en reform av företrädaransvaret genom ett så kallat tillkännagivande.  Finansminister Magdalena Andersson (S) har, som ansvarig minister, dock ännu inte valt att agera.

Nu bör det bli ändring på det. Med krav från företrädare för juristbranschen, akademin, myndigheter och företagarorganisationer blir det allt svårare för regeringen att fortsätta ducka för frågan. Och det är bra: en utredning med medföljande reform behövs.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: