Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlig rätt

Lättare abort för utländska kvinnor

Paketresebolag måste ställa säkerhet enligt resegarantilagen

Ersättningsmål enligt ledningslagen är vanligast

Gravid kvinna fick 0 kronor i SGI

3G basstationer behöver inte monteras ned

4000 kronor för bilar äldre än 17 år

En enda krismyndighet ska ersätta tre

Inkassolagens koncernundantag är inte tillämpligt på utländska koncerner

HD: Europakonventionen gör staten skadeståndsskyldig

Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan

Kammarrätten gör rimlighetsbedömning om nollklassning

Lagen om skydd för företagshemligheter ses över

Borgensåtagande till närstående företag ansågs vara utgift för att förvärva och bibehålla kostnader

Samma ägare – inget krav för fiskeristöd

Man med sömnsvårigheter har rätt till hel sjukersättning

Jämförelse med föregående års inkomstdeklaration kan resultera i ett lägre skattetillägg

Läkemedelsverket måste lämna ut rapport om antalet avlidna vid Pfizer-läkemedelstudie

Återkommande anställningar ger rätt till arbetslöshetsersättning

Botniabanan får gå genom värdefullt naturområde

Marknadsföringen av Zon-gel var till stor del ovederhäftig