Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Tema-artikel

”Den svenska domarens egenskaper kan vara utmanande vid rättsstatsuppbyggande arbete”

”Den domare som inte är beredd att förklara sin dom kommer att få det svårare i framtiden”

”Domstolen deltar i en trepartsdialog genom sina domskäl – i synnerhet i rättighetsfrågor”

”Att ta domarnas värderingar på allvar – är att förstå hur de påverkar olika utfall i rättsmaskineriet”

”Inte fråga om ’aktivism’ från den svenske domaren – utan en skyldighet enligt unionsrätten”

”Hur många hattar ryms i en domares garderob?”

”Tiden när domare kunde ta lunch med siesta är förbi – idag är individuell lönesättning nödvändigt”

”Sila mygg men svälja kameler – borde inte domstolarna få normpröva även EU-rätten?”

”En successiv förskjutning från politiska beslut till domstolsavgöranden i samhällsbyggandet”

”Vi domare påminner om Disneys tomtefar som sätter OK-stämpeln i rumpan på dockan”

”Är principerna om högt ställda krav på bevisteman en generationsfråga för domarkåren?”

”Funktionsfördelning tingsrätt­­­­–hovrätt: Sätt tänderna i den heliga ko som återstår – brottmålen”

”Svenska domares växeltjänstgöring i regeringskansliet får förklaras utomlands”

”Att Sverige hamnar på 48:e plats när det gäller domstolars oavhängighet manar till eftertanke”

”För en utländsk betraktare kan fåordigheten i svenska domar vara svårbegriplig”

”Jurister är medelmåttigt eller dåligt konstitutionellt orienterade – trots en alltmer politisk juridik”

”Om domstolarnas långa resa mot en tredje statsmakt – den styrande maktens roll är betänklig”

”Domarens oberoende ställs på sin spets i mål där staten, eller en annan stat, har starka intressen”

”Domarens självständighet är inte en rättighet utan en skyldighet – men viss styrning är nödvändig”

”Inrätta ett domstolsråd för att underlätta den informella samverkan mellan åklagare och domstol”