Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Straffrätt

”Kriminalvården anser att 3,5 års fängelse i Finland motsvarar 4,5 år i Sverige – HFD prövar frågan”

”Varför kan inte Julian Assange förhöras i London när en hel svensk domstol åker till Rwanda?”

”Trots lagen så har Socialstyrelsen inte presenterat någon haveriutredning om mördade kvinnor”

”En rätt för Kungen att själv väcka åtal går inte att förena med de särskilda reglerna för högmålsbrott”

”Hur skulle då hovrätten kunna avgöra om prostitutionen varit frivillig – lagen är en fars!”

”Juridik är inte hjärtkirurgi – behåll nämndemännen”

”Fredrik Wersäll utnyttjar frågan om jäv för att skjuta systemet med nämndemän i sank”

”Mina punkter var inte något debattinlägg utan en vedertagen förklaring av hur rättssystemet fungerar”

”Varför ska advokaten ta instruktioner från någon som inte tillerkänns självbestämmanderätt?”

”Allt du säger kan fritt säljas till medierna” – om mutbrott och etiska regler för poliser och jurister

”Borde inte Mårten Schultz vara mer intresserad av fakta och juridik än av dessa trivialiteter”

Mårten Schultz har läst Quick-boken: ”Jag är fortfarande inte övertygad om att det har gått fel”

”Fördel: åklagaren – obalansen mellan parterna förstärktes genom benäget bistånd av tingsrätten”

”Quickfallen är skörden av statens sådd – årtionden av besparingar på rättsväsendet”

”Högsta domstolen borde ta upp fler fall som gäller tidsbestämning av livstidsstraff”

”I 98 fall har HD underkänt hovrätternas beslut att inte bevilja prövningstillstånd”

Ne bis in idem: ”HD:s avgörande torde kunna förpassas till juridikens mörkaste skamvrå”

Mårten Schultz: ”Jag tror ingenting alls, Björn Hurtig… Jag gjorde mig omaket att ta reda på fakta”

”Hörsägen som stödbevisning i sexualbrottmål accepteras inte i många andra rättssystem”

”Påtvingade digitala förundersökningsprotokoll strider mot lagen”