Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Fredrik Wersäll utnyttjar frågan om jäv för att skjuta systemet med nämndemän i sank”

Debatt
Publicerad: 2012-10-08 10:27

DEBATT – av Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis  

 

Juristerna har länge varit kritiska mot lekmannainflytandet i sin egen  värld. De har aldrig accepterat att juridiskt oskolade personer tillsatts enbart på politiska meriter och kunnat överrösta juridiskt utbildade domare.

Det har uppstått flera uppmärksammade jävssituationer och kritik mot ointresserade och okunniga nämndemän vilket har föranlett en ganska högljudd  intern och extern debatt. Den 5 juni i år publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel och ett upprop om att avskaffa nämndemännen. En av undertecknarna var presidenten i Svea Hovrätt, Fredrik Wersäll.

Jurister sitter ofta på flera stolar vid juridiska bedömningar – i försäkringsbolag, bolag , nämnder, politiska, religiösa och idrottsliga sammanhang. Detta har Sveriges Domareförbund ansett vara ett legalt inslag av samhällsengagemang.

Den nämndeman i Södertälje som orsakat den oerhörda turbulensen kring domarna mot Södertäljenätverket sitter i flera nämnder och även i den politiskt tillsatta polisnämnden. Under tiden rättegången pågått har han dock endast varit med på ett sammanträde.

Vid sådana sammanträden lämnas samma information som också går ut till allmänhet och pressen. Polismästare Patrick Ungsäter understryker att man naturligtvis är noga med att inte redovisa materialet i förundersökningar.

Kanske har även Fredrik Wersäll och riksåklagaren Anders Perklev – liksom alla i och utanför Södertälje – med stort intresse följt medierapporteringen kring fallet och påverkats. Fredrik Wersälls och Svea hovrätts drastiska beslut om att hela rättegången måste göras om i tingsrätten kan därför inte vara grundat på en omsorg om rättssäkerheten utan snarare på att – utan hänsyn till den obotliga skadan för rättsväsendet – utnyttja tillfället att skjuta systemet med nämndemän i sank.

Alla domar om Södertälenätverket är ju överklagade och skulle precis få en ny prövning i Svea Hovrätt där Fredrik Wersäll själv är chef. Är inte Fredrik Wersäll genom sin position och sin dokumenterat negativa inställning till nämndemän alltför belastad för att få fatta ett så förödande beslut som dessutom inte går att överklaga?

 

 

Rösta i Dagens Juridiks webbomröstning: 

Var det rätt av Svea hovrätt att besluta att Södertäljerättegången ska tas om i tingsrätten?

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: